• Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 1: Đại cương về đồ thị" trình bày định nghĩa đồ thị, các mô hình đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản của đồ thị, một số đơn đồ thị đặc biệt, khái niệm Đường đi – Chu trình – Sự liên thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p ctuet 28/09/2020 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (tt)

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (tt)

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều rộng, ứng dụng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ctuet 28/09/2020 8 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2: Đường đi, chu trình Euler

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2: Đường đi, chu trình Euler

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 2: Đường đi, chu trình Euler" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị Euler, bài toán người phát thư Trung Hoa. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Toán học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   26 p ctuet 28/09/2020 8 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 7+8: Bài toán đường đi ngắn nhất

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 7+8: Bài toán đường đi ngắn nhất

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 7+8: Bài toán đường đi ngắn nhất" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm mở đầu, đường đi ngắn nhất xuất phát từ 1 đỉnh, thuật toán Ford – Bellman, thuật toán Dijsktra, thuật toán Floyd,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ctuet 28/09/2020 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 9: Bài toán ghép cặp

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 9: Bài toán ghép cặp

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 9: Bài toán ghép cặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị lưỡng phân, định lí Hall và ứng dụng, thuật toán tìm SDR, bài toán phân công công việc, bài toán giao việc của Gale,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ctuet 28/09/2020 10 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 3: Phương pháp đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp và hàm số, các nguyên lý đếm, lý thuyết tổ hợp, nguyên lý Dirichlet, hệ thức truy hồi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p ctuet 28/09/2020 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Mệnh đề, dạng mệnh đề, suy luận, qui tắc suy diễn, vị từ, lượng từ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Tự nhiên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   51 p ctuet 28/09/2020 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Đại số Boole" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm Boole và biểu thức Boole, khai triển hàm Boole, mạch logic, tối thiểu hóa hàm Boole. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   38 p ctuet 28/09/2020 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương – Đồng dư, quan hệ thứ tự - Biểu đồ Hass. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   43 p ctuet 28/09/2020 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Lý thuyết đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đồ thị, các loại đồ thị, bậc của đồ thị, biểu diễn đồ thị, tính liên thông trong đồ thị, chu trình Euler – Hamilton, tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p ctuet 28/09/2020 7 0

 • Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng

  Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo phụ gia khoáng từ bùn đỏ Tân Rai Lâm Đồng bằng phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 650oC và 750oC (gọi tắt là RM650 và RM750).

   6 p ctuet 28/09/2020 6 0

 • Nghiên cứu xác định hệ số vật liệu Hoek-Brown (Mi) của đá san hô nứt nẻ bằng các kết quả thí nghiệm ba trục

  Nghiên cứu xác định hệ số vật liệu Hoek-Brown (Mi) của đá san hô nứt nẻ bằng các kết quả thí nghiệm ba trục

  Bài viết trình bày phương pháp xác định hệ số vật liệu mi của đá san hô bằng hệ thống thí nghiệm ba trục. Hệ số mi thường được xác định bằng phương pháp tra bảng hoặc xác định giá trị theo kinh nghiệm, việc ứng dụng hệ thống thí nghiệm ba trục đá sẽ giúp việc xác định mi cho cơ sở xác định chính xác hơn.

   6 p ctuet 28/09/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số