• Ebook Bài toán ngược trong cơ học vật liệu: Phần 1

  Ebook Bài toán ngược trong cơ học vật liệu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài toán ngược trong cơ học vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính đàn hồi và tính dẻo, phá hủy và hư hỏng, định luật bảo toàn, sự phá hủy động lực, vấn đề ngược của dao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p ctuet 20/12/2016 13 0

 • Ebook Bài toán ngược trong cơ học vật liệu: Phần 2

  Ebook Bài toán ngược trong cơ học vật liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài toán ngược trong cơ học vật liệu", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự nhiễu xạ của sóng đàn hồi, sự nhiễu xạ của sóng âm, thăm dò quang nhiệt, chụp tia X-lớp, pháp phân tích vi lượng, đồng chất vật liệu, ứng xuất dư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p ctuet 20/12/2016 16 0

 • Ebook Địa chất thủy văn: Phần 1

  Ebook Địa chất thủy văn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Địa chất thủy văn" do PGS.TS Phạm Hữu Sĩ chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược về địa chất thủy văn, địa chất thủy văn đại cương, vận động của nước dưới đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p ctuet 20/12/2016 15 0

 • Ebook Địa chất thủy văn: Phần 2

  Ebook Địa chất thủy văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Địa chất thủy văn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về chất lượng nước và sự ô nhiễm nước dưới đất, khảo sát, nghiên cứu nước dưới đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p ctuet 20/12/2016 23 0

 • Ebook Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit: Phần 1

  Ebook Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit" cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về chất dẻo, hiểu biết chung về chất dẻo, hướng dẫn bảo vệ môi trường trong gia công chất dẻo, định hướng phương pháp tái sinh tối ưu cho các nguồn chất thải chất dẻo khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p ctuet 20/12/2016 15 0

 • Ebook Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit: Phần 2

  Ebook Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Môi trường trong gia công chất dẻo và compozit" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tái sinh một số chất dẻo, polyme phân hủy sinh học, khái niệm chung về vật liệu polyme compozit,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p ctuet 20/12/2016 15 0

 • Ebook Chất kết dính vô cơ (tái bản): Phần 1

  Ebook Chất kết dính vô cơ (tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chất kết dính vô cơ" do TS. Vũ Đình Đấu và TS. Bùi Danh Đại biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Chất kết dính thạch cao, chất kết dính vôi, khái niệm chung về xi măng Poóc lăng, công nghệ sản xuất xi măng Poóc lăng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p ctuet 20/12/2016 17 0

 • Ebook Chất kết dính vô cơ (tái bản): Phần 2

  Ebook Chất kết dính vô cơ (tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chất kết dính vô cơ", phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quá trình rắn chắc của xi măng Poóc lăng; cấu trúc, tính chất của hồ và đá xi măng; tính chất cơ lý của xi măng, độ bền của đá xi măng và bê tông chống lại tác động của các nhân tố xâm thực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p ctuet 20/12/2016 12 0

 • Ebook Phân tích thực phẩm: Phần 1

  Ebook Phân tích thực phẩm: Phần 1

  Cuốn sách "Phân tích thực phẩm" trình bày những kiến thức cơ bản về phân tích thực phẩm, phương pháp pha chế dung dịch chuẩn dùng trong phân tích, các kỹ thuật phổ biến dùng trong phòng thí nghiệm phân tích, nguyên tắc tiến hành phân tích mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   120 p ctuet 20/12/2016 18 2

 • Ebook Phân tích thực phẩm: Phần 2

  Ebook Phân tích thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phân tích thực phẩm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Phân tích và định lượng vi sinh vật nhiễm tạp trong thực phẩm, phân tích cảm quan thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p ctuet 20/12/2016 15 2

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cõi vĩnh hằng bất tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Đức Trạch

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cõi vĩnh hằng bất tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Đức Trạch

  Cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cõi vĩnh hằng bất tử" của TS. Nguyễn Đức Trạch là kết quả nghiên cứu tổng hợp về hoạt động của Bác Hồ theo thời gian ở xa Tổ quốc. Trở về nước, Bác là lãnh tụ thiên tài của chiến tranh nhân dân, đã lãnh đạo toàn dân cả nước ta đánh thắng hai đế quốc to Pháp và Mỹ ở nửa sau của thế kỷ XX, rất...

   180 p ctuet 20/12/2016 17 0

 • Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Thành Duy

  Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Thành Duy

  Phần 2 cuốn sách "Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam" của tác giả PGS.TS. Thành Duy gồm các nội dung: Những đặc điểm và nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; bản chất chủ nghĩa nhân văn trong sáng tác của Hồ Chí Minh; chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong tương lai của dân tộc và nhân loại.

   205 p ctuet 20/12/2016 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số