• Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên)

  Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên)

  Giáo trình "Vi sinh vật học công nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Virus, các nhóm vi sinh vật, sinh lý học vi sinh vật, di truyền vi sinh vật, ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật và sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Giáo trình Công nghệ protein - Cao Đăng Nguyên, Đỗ Quý Hai

  Giáo trình Công nghệ protein - Cao Đăng Nguyên, Đỗ Quý Hai

  Giáo trình công nghệ protein được biên soạn trên cơ sở cập nhật những kiến thức hiện đại, những thành tựu mới nhất về proteomics trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam, nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập cho các ngành Sinh học và cũng là tài liệu tham khảo của những ngành học liên quan khác. Giáo...

   89 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học - PGS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học - PGS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình Nhập môn công nghệ Sinh học do PGS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái quát công nghệ sinh học; công nghệ sinh học phân tử; công nghệ sinh học vi sinh vật; công nghệ sinh học thực vật và động vật. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

   366 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Giáo trình Sinh học đại cương - Nguyễn Thị Mai Dung

  Giáo trình Sinh học đại cương - Nguyễn Thị Mai Dung

  Thế giới sinh vật rất đa dạng biểu hiện ở các loài và các cấp độ tổ chức từ thấp lên cao. Sự sống có cấu tạo vật chất phức tạp, thu nhận và biến đổi năng lượng tinh vi, chứa và truyền đạt thông tin di truyền cùng nhiều biểu hiện như sự tăng trưởng, vận động, trao đổi chất, sinh sản, thích nghi, tiến hóa và các mối quan hệ với môi...

   140 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Giáo trình Công nghệ tế bào - Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình Công nghệ tế bào - Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình học Công nghệ tế bào giúp sinh viên tiếp cận thêm một lĩnh vực khác của công nghệ sinh học thông qua việc cung cấp những kiến thức cơ bản về các vấn đề sau: sinh trưởng và động học sinh trưởng của tế bào, thiết kế các hệ lên men, nuôi cấy tế bào và các ứng dụng của chúng.

   152 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Giáo trình Sinh học thực phẩm - TS. Trương Thị Minh Hạnh

  Giáo trình Sinh học thực phẩm - TS. Trương Thị Minh Hạnh

  Giáo trình Sinh học thực phẩm trình bày đại cương về các sản phẩm thực phẩm sinh học bao gồm nguyên liệu thực phẩm và những biến đổi của nguyên liệu thực phẩm trong quá trình thu nhận và bảo quản, phương thức lựa chọn công nghệ trong sản xuất Thực phẩm - Sinh học và các nội dung khác.

   210 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Giáo trình Công nghệ tế bào - PGS.TS Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình Công nghệ tế bào - PGS.TS Nguyễn Hoàng Lộc

  Công nghệ tế bào là một bộ phận quan trọng của công nghệ sinh học. Giáo trình công nghệ tế bào sẽ giúp sinh viên tiếp cận thêm một lĩnh vực khác của công nghệ sinh học thông qua việc cung cấp những kiến thức cơ bản về các vấn đề về sinh trưởng và động học sinh trưởng của tế bào; thiết kế các hệ lên men; nuôi cấy tế bào và các ứng...

   202 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Ebook Sinh học phân tử màng tế bào: Tập 1 - PGS.TS. Đỗ Ngọc Liên

  Ebook Sinh học phân tử màng tế bào: Tập 1 - PGS.TS. Đỗ Ngọc Liên

  Ebook Sinh học phân tử màng tế bào: Tập 1 do PGS.TS. Đỗ Ngọc Liên biên soạn có cấu trúc gồm 6 chương, trình bày các nội dung về những đặc điểm cơ bản của màng tế bào, cấu trúc và chức năng sinh học của màng bào quan, cấu trúc lipit của màng tế bào, các protein màng và các nội dung khác.

   89 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Ebook Đổi mới quản lý kinh tế và môi trường sinh thái: Phần 1

  Ebook Đổi mới quản lý kinh tế và môi trường sinh thái: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đổi mới quản lý kinh tế và môi trường sinh thái" cung cấp cho người đọc các kiến thức cảu phần vai trò và tác động của đổi mới nền kinh tế đối với môi trường trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Ebook Đổi mới quản lý kinh tế và môi trường sinh thái: Phần 2

  Ebook Đổi mới quản lý kinh tế và môi trường sinh thái: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phàn 1 cuốn sách ""Đổi mới quản lý kinh tế và môi trường sinh thái", phần 2 trình bày các nội dung phần "Cơ sở khoa học và phương pháp xác định phí ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 1 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 1 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 1 trình bày tổng quan về kinh tế vi mô, cầu cung và giá cả thị trường. Sau mỗi chương có bài tập tham khảo để sinh viên củng cố lại kiến thức được học. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   31 p ctuet 28/04/2017 0 0

 • Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 2 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 2 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 2 trình bày các nội dung về lý thuyết lựa chọn người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí, thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

   42 p ctuet 28/04/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số