• Ebook Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ: Phần 1

  Ebook Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ" do TS. Lê Văn Thanh và KS. Nguyễn Minh Phương biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên liệu để sản xuất các chất màu gốm sứ, thiết bị cho sản xuất chất màu gốm sứ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p ctuet 31/05/2017 2 0

 • Ebook Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ: Phần 2

  Ebook Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các picmen và chất gốm trên men, các picmen và chất màu dưới men cho gốm xốp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p ctuet 31/05/2017 1 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam: Phần 1

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Khoa học và công nghệ Việt Nam" do NXB Khoa học kỹ thuật ấn hành giới thiệu tới người đọc các công trình và sản phẩm được trao giải thưởng sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   616 p ctuet 31/05/2017 1 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam: Phần 2

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Khoa học và công nghệ Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc các công trình và sản phẩm được trao giải thưởng sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   769 p ctuet 31/05/2017 2 0

 • Ebook Sử dụng la bàn: Phần 1 – Thanh Thủy

  Ebook Sử dụng la bàn: Phần 1 – Thanh Thủy

  Phần 1 cuốn sách "Sử dụng la bàn" giới thiệu tới người đọc những kiến thức sơ lược về la bàn phong thủy, phương pháp thao tác cơ bản của việc sử dụng la bàn, xác định tọa độ hướng kiến trúc, phương pháp sử dụng cơ bản của la bàn tam hợp, ví dụ các vòng tên gọi la bàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiêt.

   60 p ctuet 31/05/2017 0 0

 • Ebook Sử dụng la bàn: Phần 2 – Thanh Thủy

  Ebook Sử dụng la bàn: Phần 2 – Thanh Thủy

  Nối tiếp phần 1 của cuốn sách "Sử dụng la bàn", phần 2 của cuốn sách trình bày các nội dung chương 6 – Từng bước giảng giải các vòng của la bàn tam hợp bao gồm 18 vòng và các bàn tọa bao gồm: Bàn bát quái tiên thiên, bàn địa mẫu phiên quái cửu tinh, bàn 24 Thiên tinh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ctuet 31/05/2017 1 0

 • Ebook Toán cao cấp (dùng cho sinh viên Cao đẳng ngành Kinh tế): Phần 1

  Ebook Toán cao cấp (dùng cho sinh viên Cao đẳng ngành Kinh tế): Phần 1

  (NB) Phần 1 cuốn sách "Toán cao cấp (dùng cho sinh viên Cao đẳng ngành Kinh tế)" do Dương Minh Chính biên soạn cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Hàm số một biến số, phép tính vi phân của hàm số một biến, nguyên hàm - Tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p ctuet 31/05/2017 2 0

 • Ebook Toán cao cấp (dùng cho sinh viên Cao đẳng ngành Kinh tế): Phần 2

  Ebook Toán cao cấp (dùng cho sinh viên Cao đẳng ngành Kinh tế): Phần 2

  (NB) Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Toán cao cấp (dùng cho sinh viên Cao đẳng ngành Kinh tế)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hàm số nhiều biến số, ma trận - Định thức - Hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p ctuet 31/05/2017 0 0

 • Giáo trình Thực hành chuyên ngành vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1

  Giáo trình Thực hành chuyên ngành vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thực hành chuyên ngành vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm các bài học: Ăn mòn kim loại, oxy hóa nhôm, mạ nóng bằng dung dịch mạ, mạ nóng dung dịch mạ nóng Sunfat, mạ nickel bằng dung dịch mạ nichkel sunfat, mạ hóa học lên nhựa, sản xuất sắt (II) sulphat FeSO47H2O, sản xuất MONO AMON, sản xuất SONA, sản xuất phèn nhôm Amoni, tạo hình sản...

   34 p ctuet 31/05/2017 2 0

 • Giáo trình Thực hành chuyên ngành vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 2

  Giáo trình Thực hành chuyên ngành vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thực hành chuyên ngành vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm các bài học: Nấu thủy tinh trong phòng thí nghiệm, xác định các thông số kỹ thuật của nguyên liệu, xác định độ co sấy và co nung xác định phạm vi nung, xác định độ bền hóa của thủy tinh, thạch cao.

   36 p ctuet 31/05/2017 1 0

 • Giáo trình Thực hành chuyên ngành hữu cơ (hệ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thực hành chuyên ngành hữu cơ (hệ Cao đẳng): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thực hành chuyên ngành hữu cơ (hệ Cao đẳng) trình bày các nội dung: Hương liệu mỹ phẩm, phẩm màu và pigment, kỹ thuật nhuộm, sản phẩm chăm sóc cá nhân. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   57 p ctuet 31/05/2017 1 0

 • Giáo trình Thực hành chuyên ngành hữu cơ (hệ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thực hành chuyên ngành hữu cơ (hệ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên có cơ sở lý thuyết và thực nghiệm của các quá trình tổ hợp hương, qui trình tạo các sản phẩm mỹ phẩm, chất tẩy rửa, polime, nhuộm, cao su,... phổ biến, khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số vật lý, hóa học của nguyên liệu cũng như quá trình gia công tạo sản phẩm, khả năng thiết kế một...

   51 p ctuet 31/05/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số