• Giáo trình Vi sinh vật học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học đại cương: Phần 1

  Giáo trình "Vi sinh vật học đại cương" cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về các nhóm vi sinh vật, sinh lý vi sinh vật, cơ chế di truyền, ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh tới vi sinh vật và một số ứng dụng chính của vi sinh vật trong trong trồng trọt. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   78 p ctuet 20/01/2017 8 3

 • Giáo trình Vi sinh vật học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Vi sinh vật học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Vi sinh vật học đại cương" trình bày các nội dung: Sinh lý học vi sinh vật, di truyền và biến dị ở vi sinh vật, ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật và sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên, vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p ctuet 20/01/2017 6 2

 • Bài tập Hóa học đại cương (Tập 1): Phần 1

  Bài tập Hóa học đại cương (Tập 1): Phần 1

  Cuốn Bài tập Hóa học đại cương (Tập 1) có cấu trúc gồm 5 chương, mỗi chương đều có các câu hỏi lý thuyết, bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm kiến thức. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người học các bài tập về liên kết hóa học, trạng thái tập hợp chất, nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p ctuet 20/01/2017 5 0

 • Bài tập Hóa học đại cương (Tập 1): Phần 2

  Bài tập Hóa học đại cương (Tập 1): Phần 2

  Bài tập Hóa học đại cương (Tập 1) được biên soạn theo chuẩn kiến thức chương trình Hóa học đại cương (A1) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên hiểu và nắm chắc các kiến thức lý thuyết, nắm vững kỹ năng thực hành của môn học Hóa học đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   106 p ctuet 20/01/2017 3 0

 • Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập hóa lý" được chia thành 6 phần nhằm giúp sinh viên có khái niệm tổng quát hơn trong ôn luyện phần lý thuyết có liên quan để giải bài tập tương ứng. Phần 1 cuốn sách trình bày các bài tập về: Nhiệt độc hóa học, cân bằng pha. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p ctuet 20/01/2017 3 0

 • Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài tập hóa lý", phần 2 trình bày các nội dung: Các hiện tượng bề mặt và hấp thụ, động hóa học và xúc tác, điện hóa học, các hệ phân tán cao. Cuối sách là phần hướng dẫn giải và đáp số cùng phụ lục để người học tiện tham khảo.

   133 p ctuet 20/01/2017 2 0

 • Ebook Công nghệ chế biến sản phẩm lên men: Phần 1

  Ebook Công nghệ chế biến sản phẩm lên men: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ chế biến sản phẩm lên men" trình bày các nội dung: Những vấn đề lý thuyết cơ bản về quá trình lên men, giới thiệu một số thực phẩm lên men truyền thống, kỹ thuật sản xuất các sản phẩm đồ uống có alcohol. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p ctuet 20/01/2017 2 1

 • Ebook Công nghệ chế biến sản phẩm lên men: Phần 2

  Ebook Công nghệ chế biến sản phẩm lên men: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: lên men axit hữu cơ và kỹ thuật sản xuất các sản phẩm lên men đặc trưng, thực phẩm lên men từ đậu tương, lên men một số sản phẩm khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p ctuet 20/01/2017 5 2

 • Ebook Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm: Phần 1

  Ebook Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm" trình bày các nội dung: Hình thái, cấu tạo, sinh sản của vi sinh vật; các quá trình sinh lý của vi sinh vật; ảnh hưởng các điều kiện khác nhau đến hoạt động của vi sinh vật, sự phân bố sinh sinh vật trong thiên nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p ctuet 20/01/2017 7 2

 • Ebook Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm: Phần 2

  Ebook Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - Thực phẩm" giới thiệu tới người đọc các loại vi sinh vật chỉ thị hay gặp trong thực phẩm nhiễm tạp, ứng dụng trong bảo quản thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p ctuet 20/01/2017 4 1

 • Ebook Luật cạnh tranh: Phần 1

  Ebook Luật cạnh tranh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật cạnh tranh" cung cấp cho người đọc các quy định của nhà nước: Những quy định chung về luật cạnh tranh, kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cơ quan quản lý cạnh tranh và hội đồng cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p ctuet 20/01/2017 3 0

 • Ebook Luật cạnh tranh: Phần 2

  Ebook Luật cạnh tranh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật cạnh tranh", phần 2 trình bày các quy định điều tra, xử lý cạnh tranh (người tham gia tố tụng cạnh tranh, cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, điều tra vụ việc cạnh tranh,...); điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết..

   45 p ctuet 20/01/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số