• Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Ebook "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và đảm bảo an ninh mạng; Bàn về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mạng xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   259 p ctuet 26/06/2022 5 0

 • Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyển đổi số quốc...

   264 p ctuet 26/06/2022 4 0

 • Ebook Thiết kế mạch và lập trình PLC: Phần 2

  Ebook Thiết kế mạch và lập trình PLC: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Thiết kế mạch và lập trình PLC" gồm có 13 bài tập lớn. Tất cả các bài tập được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp và có tính thực tiễn. Mỗi bài đều nêu rõ mục đích, nội dung, tài liệu đọc thêm, vật tư và các bước thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   129 p ctuet 28/05/2022 11 0

 • Ebook Thiết kế mạch và lập trình PLC: Phần 1

  Ebook Thiết kế mạch và lập trình PLC: Phần 1

  Cuốn sách Thiết kế mạch và lập trình PLC trình bày dưới dạng các bài tập lớn (24 bài) và chia làm 2 phần ebook. Phần I ebook gồm có 11 bài tập lớn, trình bày tóm tắt lý thuyết và thực hành các mạch điều khiển cơ bản như: Các mạch dừng - khởi động, Các mạch chạy - dừng theo chu kỳ, Mạch thuận/đảo, Các mạch thời chuẩn, Hệ thống truyền động...

   103 p ctuet 28/05/2022 11 0

 • Ebook Nhập môn Tin học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Tin học: Phần 1

  Ebook "Nhập môn Tin học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về máy tính; Phần mềm máy tính; Hệ điều hành Windows; Internet và các dịch vụ; Các trình duyệt máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p ctuet 25/04/2022 33 1

 • Ebook Nhập môn Tin học: Phần 2

  Ebook Nhập môn Tin học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhập môn Tin học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm - quy trình và các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn bản; Soạn thảo văn bản với Word; Bảng tính Excel; Trình diễn Power point; Hoàn thiện và thiết lập trình diễn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   154 p ctuet 25/04/2022 27 0

 • Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 1

  Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 1

  Ebook "Lập trình C trong kỹ thuật điện tử" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phần cứng, phần mềm và phần sụn; Nhập vào xuất ra; Các lệnh lựa chọn; Lệnh lặp; Các hàm; Con trỏ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   239 p ctuet 24/03/2022 46 1

 • Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 2

  Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Lập trình C trong kỹ thuật điện tử" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mảng; Xâu; Các cấu trúc; Nhập/ xuất tệp; Lập trình hệ thống; Các đề án. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   177 p ctuet 24/03/2022 37 0

 • Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề cơ bản của thuật toán; Các kiểu dữ liệu cơ bản và cấu trúc điều khiển; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p ctuet 24/03/2022 39 0

 • Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 2

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chương trình con; Dữ liệu kiểu tệp; Độ phức tạp của thuật toán; Thuật toán đệ quy và chương trình con đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p ctuet 24/03/2022 42 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Bài 1: Hệ điều hành

  Bài giảng Tin học căn bản - Bài 1: Hệ điều hành

  Bài giảng Tin học căn bản - Bài 1: Hệ điều hành cung cấp cho học viên những kiến thức chung về hệ điều hành, các thành phần của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 8,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   43 p ctuet 24/03/2022 32 0

 • Bài giảng Tin học căn bản - Bài 2: Quản lý tài nguyên

  Bài giảng Tin học căn bản - Bài 2: Quản lý tài nguyên

  Bài giảng Tin học căn bản - Bài 2: Quản lý tài nguyên cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm ổ đĩa (vật lý - logic), tập tin, quy tắc đặt tên tập tin của Windows, đường dẫn – Path; Windows Explorer: thanh địa chỉ, thanh công cụ cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   31 p ctuet 24/03/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số