• Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 1: Thiết kế phần cứng dùng FPGA

  Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 1: Thiết kế phần cứng dùng FPGA

  Bài giảng "Điều khiển nhúng - Chương 1: Thiết kế phần cứng dùng FPGA" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu cấu trúc FPGA, giải mã địa chỉ phần cứng, sử dụng quartus/block diagram. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ctuet 27/05/2020 22 0

 • Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 2: Ngôn ngữ VERILOG

  Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 2: Ngôn ngữ VERILOG

  Bài giảng "Điều khiển nhúng - Chương 2: Ngôn ngữ VERILOG" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, thiết kế phân cấp, VERILOG HDL, phép gán, toán tử, phát biểu có điều kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p ctuet 27/05/2020 19 0

 • Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 3: Ứng dụng FPGA trong thiết kế các module điều khiển

  Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 3: Ứng dụng FPGA trong thiết kế các module điều khiển

  Bài giảng "Điều khiển nhúng - Chương 3: Ứng dụng FPGA trong thiết kế các module điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số lưu ý khi thiết kế, thiết kế các module điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ctuet 27/05/2020 19 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế thừa lớp đối tượng, tính đa hình, cài đặt giao diện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   48 p ctuet 27/05/2020 17 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các toán tử, hàm xuất/nhập, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, phương thức lập trình, mảng một chiều, ma trận, chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p ctuet 27/05/2020 19 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế ủy quyền (delegate), cơ chế multicast delegate, sử dụng event với delegate. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   36 p ctuet 27/05/2020 16 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng "Lập trình nâng cao - Bài 7: Ngôn ngữ lập trình nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình Winform với C thăng, tại sao sử dụng Windows Forms, cấu trúc Windows Forms, sử dụng Windows Forms, sử dụng các Control,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ctuet 27/05/2020 14 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng đã giải thích các đặc tính của phương pháp hướng đối tượng, mô tả các pha của phương pháp hướng đối, định nghĩa lớp trong C thăng, khai báo biến, viết và chạy chương trình C thăng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p ctuet 27/05/2020 18 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về ngôn ngữ lập trình nâng cao bao gồm: Tổng quan ADO.Net, Net Data Provider, lấy dữ liệu dùng ADO .Net, đối tượng DataSet, thiết kế và gắn kết dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p ctuet 27/05/2020 18 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về lớp và đối tượng, thiết kế các thuộc tính và hành động của lớp, cài đặt các phương thức, truy xuất và cập nhật dữ liệu, nạp chồng phương thức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p ctuet 27/05/2020 19 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng "Lập trình nâng cao - Ngôn ngữ lập trình nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý ngoại lệ, thực thi ngoại lệ người dùng định nghĩa, thực thi luồng (threads). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p ctuet 27/05/2020 17 0

 • Ebook Lý thuyết đồ thị (sách dùng cho sinh viên ngành Tin học)

  Ebook Lý thuyết đồ thị (sách dùng cho sinh viên ngành Tin học)

  Ebook "Lý Thuyết Đồ Thị" được biên soạn nhằm để đáp ứng nhu cầu tham khảo sách bằng tiếng Việt của sinh viên. Đây là giáo trình Toán dành cho sinh viên ngành Tin học, các vấn đề được trình bày bằng ngôn ngữ giải thuật, phần chứng minh vẫn chặt chẽ và rõ ràng. Nội dung quyển sách bao gồm những vấn đề cơ bản nhất của Lý thuyết Đồ thị...

   102 p ctuet 28/04/2020 66 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số