• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 Các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông; An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông; Các vấn đề an toàn thông...

   83 p ctuet 27/12/2021 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 Xử lý văn bản cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan MS Word 2010; Thao tác trên tập tin; Định dạng văn bản; Nhúng các đối tượng vào văn bản; Soạn thảo văn bản hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   177 p ctuet 27/12/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 Sử dụng máy tính cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính; Làm việc với Hệ điều hành; Quản lý thư mục và tệp; Một số phần mềm tiện ích; Sử dụng tiếng Việt; Sử dụng máy in. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p ctuet 27/12/2021 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 Sử dụng internet cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về Internet; Sử dụng trình duyệt web; Sử dụng web; Sử dụng thư điện tử; Một số dạng truyền thông số thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p ctuet 27/12/2021 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 Sử dụng bảng tính cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về bảng tính; Sử dụng phần mềm bảng tính; Thao tác đối với ô; Thao tác trên trang tính; Biểu thức và hàm; Định dạng một ô, một dãy ô; Biểu đồ; Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính. Mời các bạn cùng tham...

   122 p ctuet 27/12/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Trường ĐH Mở

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 Sử dụng trình chiếu cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình và trình chiếu; Sử dụng phần mềm trình chiếu; Xây dựng nội dung bài thuyết trình; Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p ctuet 27/12/2021 11 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 Phân tích và đặc tả yêu cầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Quá trình phân tích; Xác định yêu cầu; Mô hình hóa yêu cầu hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p ctuet 28/10/2021 25 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 Thiết kế giao diện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Nguyên tắc thiết kế giao diện; Quy trình thiết kế giao diện; Tiêu chí đánh giá giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p ctuet 28/10/2021 23 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 Thiết kế phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thiết kế; Kiến trúc phần mềm; Phương pháp thiết kế phần mềm; Ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p ctuet 28/10/2021 23 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 Thiết kế và tổ chức dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Kết quả thiết kế; Quá trình thiết kế; Phương pháp thiết kế dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p ctuet 28/10/2021 27 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Quy trình công nghệ phần mềm; Các phương pháp xây dựng phần mềm; Công cụ & môi trường phát triển phần mềm; Yêu cầu đối với kỹ sư phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p ctuet 28/10/2021 26 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 Thiết kế và hiện thực chương trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thiết kế và hiện thực phần mềm; Thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML; Mẫu thiết kế; Vấn đề thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p ctuet 28/10/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số