• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3.2 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3.2 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng chương 3.2 Điều phối tiến trình cung cấp cho người học các kiến thức: CPU Scheduling, Basic concepts, Scheduling criteria, Scheduling algorithms.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p ctuet 25/12/2019 24 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Chương 4 trình bày về "Tương tranh và đồng bộ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản,độc quyền truy xuất – giải pháp phần mềm, đồng bộ hóa – giải pháp phần cứng, giải pháp đồng bộ hóa cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p ctuet 25/12/2019 21 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Bế tắc". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Định nghĩa Bế tắc, đặc điểm của bế tắc, tránh bế tắc, phát hiện bế tắc, khắc phục bế tắc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ctuet 25/12/2019 15 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Chương 1 "Tổng quan về hệ điều hành" Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ điều hành là gì? hệ thống mainframe, hệ để bàn, hệ đa xử lý, hệ phân tán, hệ thống cụm, hệ thời gian thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p ctuet 25/12/2019 16 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Chương 2 - "Cấu trúc hệ điều hành". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các thành phần hệ thống, các dịch vụ hệ điều hành, lời gọi hệ thống, các chương trình hệ thống, cấu trúc hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p ctuet 25/12/2019 16 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3.1 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3.1 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình là gì, trạng thái của tiến trình, khối điều khiển tiến trình (PCB), thao tác trên tiến trình, điều phối (lập lịch) tiến trình, truyền thông liên tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p ctuet 25/12/2019 14 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Quản lý bộ nhớ". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các loại địa chỉ, không gian địa chỉ, hoàn chuyển, cấp phát liên tục, phân trang, phân đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p ctuet 25/12/2019 15 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Chương 7 - "Bộ nhớ ảo". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tệp, cài đặt tệp mức thấp, hệ thống thư mục, chia sẻ hệ thống tệp, bảo vệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ctuet 25/12/2019 15 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

  Chương 8 trình bày về "Quản lý nhập xuất". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân loại thiết bị nhập xuất; bộ điều khiển thiết bị; phần mềm độc lập thiết bị; trình điều khiển thiết bị; hệ thống vào ra đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ctuet 25/12/2019 18 0

 • Ebook Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 1

  Ebook Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 1

  Ebook Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về máy vi tính, tìm hiểu và sửa chữa, cài đặt hệ điều hành, làm quen, sửa chữa và khắc phục sự cố trên Windows XP, can thiệp hệ điều hành Windows Registry. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p ctuet 26/11/2019 51 0

 • Ebook Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 2

  Ebook Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những thủ thuật nhỏ, sử dụng, sửa chữa và cài đặt phần mềm, chạy bất kì ứng dụng từ cửa sổ Run. Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p ctuet 26/11/2019 56 0

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Phần 1

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về Oracle, công cụ SQLplus, ngôn ngữ SQl, lập trình PL/SQl. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p ctuet 26/11/2019 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số