• Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồ thị và cấu trúc phi tuyến khác, quản lý bộ nhớ, sắp xếp, tìm kiếm, sắp xếp và tìm kiếm ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tài liệu.

   162 p ctuet 26/10/2020 22 0

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu, thiết kế và phân tích giải thuật, giải thuật đệ qui, mảng và danh sách, ngăn xếp và hàng đợi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tài liệu.

   144 p ctuet 26/10/2020 20 1

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Cơ sở dữ liệu quan hệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ con dữ liệu SQL, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, phép tách các lược đồ quan hệ, chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   57 p ctuet 26/10/2020 16 0

 • Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết hệ điều hành, các bộ phận cơ bản của hệ điều hành, hệ điều hành MS - DOS, quản lý tập tin, tự thiết lập cấu hình máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p ctuet 26/10/2020 17 1

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về cơ sở dữ liệu, một số mô hình CSDL, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, biểu diễn sơ đồ thực thể, khóa của các quan hệ, các bộ khiếm khuyết,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   44 p ctuet 26/10/2020 18 0

 • Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Hệ điều hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ điều hành Windows, kiểm soát hoạt động hệ thống, hệ điều hành mạng, giới thiệu hệ điều hành Windows NT và Windows 2000. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p ctuet 26/10/2020 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.1 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.1 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, làm việc với biến, viết mã chương trình hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p ctuet 28/09/2020 20 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.3 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.3 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Phần 3 bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức về các chương trình hàm/ thủ tục bao gồm: Một số khái niệm thường gặp, nguyên tắc chung, các quy tắc tăng tốc độ, kỹ thuật trồng/ đa năng hóa các hàm/toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p ctuet 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Các kỹ thuật kiểm tra tính đúng đắn và tính an toàn của chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bẫy lỗi (error handling), lập trình phòng ngừa (defensive programming), kiểm thử (Testing), gỡ rối (Debugging). Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p ctuet 28/09/2020 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.2 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.2 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Phần tiếp theo bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức về các kỹ thuật thiết kế chương trình. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   135 p ctuet 28/09/2020 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu môn học - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu môn học - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu môn học cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá môn học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo trước khi bước vào môn học này.

   8 p ctuet 28/09/2020 16 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về lập trình, chu trình phát triển chương trình, các mô thức lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p ctuet 28/09/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số