• Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái niệm cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi nhập, tạo lập báo cáo động với pivot table. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ctuet 26/09/2019 40 1

 • Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Hàm toán học và lượng giác, hàm logic, hàm thống kê, hàm xử lý dữ liệu kiểu chuỗi, hàm tìm kiếm và tham chiếu, hàm xử lý dữ liệu kiểu ngày. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p ctuet 26/09/2019 39 1

 • Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế

  Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế. Nội dung trong bài này giới thiệu các hàm tài chính trong excel như: Các hàm khấu hao tài sản cố định, các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán.

   43 p ctuet 26/09/2019 45 0

 • Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý bộ nhớ. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các bước xử lý chương trình, cấu trúc chương trình, quản lý bộ nhớ vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ctuet 23/07/2019 28 0

 • Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 1 trình bày những nội dung chính như: Các định nghĩa hệ điều hành, lịch sử của hệ điều hành, các tính chất và các nguyên lí xây dựng hệ điều hành, các thành phần và mô hình kiến trúc hệ điều hành, đối tượng quản lí (phục vụ) của hệ điều hành, tổ chức giao tiếp.

   54 p ctuet 23/07/2019 27 0

 • Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 2 trang bị cho người học kiến thức cư bản về quản lý tiến trình trong hệ điều hành. Nội dung trình bày gồm có: Tiến trình và điều độ tiến trình, biểu diễn tiến trình song song, tài nguyên găng và đoạn găng, các giải thuật điều độ, công cụ điều độ cấp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p ctuet 23/07/2019 23 0

 • Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý files và thiết bị ngoại vi

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý files và thiết bị ngoại vi

  Chương này trình bày những nội dung chính như: Nguyên tắc phân cấp trong quản lý thiết bị ngoại vi, kỹ thuật phòng đệm, phân cấp quản lý, hệ thống quản lý files, quản lý file trong windows,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p ctuet 23/07/2019 27 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 6: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 6: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 6: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ trình bày các nội dung chính sau: Các nguy cơ đối với các server và thành phần mạng, các yêu cầu bảo mật, các vấn đề cần bảo mật, các giải pháp tạm thời, các kỹ thuật phục vụ QoS, các thông số QoS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p ctuet 25/06/2019 31 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 7: Giải pháp NGN của các hãng

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 7: Giải pháp NGN của các hãng

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 7: Giải pháp NGN của các hãng trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về giải pháp NGN của SIEMENS, chuyển mạch và truy nhập thế hệ sau, cải tiến chuyển mạch kênh, giảm tải PSTN thông qua truy nhập băng thông, giải pháp của ALCATEL. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   13 p ctuet 25/06/2019 31 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 4: Báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 4: Báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 4: Báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN trình bày các nội dung về báo hiệu H.323, các thành phần của H.323, vùng hoạt động của H.323, giao thức báo hiệu RAS, giao thức báo hiệu điều khiển H.245, quá trình thực hiện báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p ctuet 25/06/2019 34 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động của PSTN, nhược điểm của chuyển mạch kênh, sự ra đời của chuyển mạch mềm, vị trí của chuyển mạch mềm trong mô hình phân lớp chức năng của NGN, thành phần chính của chuyển mạch mềm, ưu điểm và ứng dụng của chuyển mạch mềm. Mời...

   39 p ctuet 25/06/2019 36 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 5: Dịch vụ trong mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 5: Dịch vụ trong mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 5: Dịch vụ trong mạng NGN tiếp tục trình bày các nội dung về mạng đa dịch vụ, nhu cầu NGN đối với các nhà cung cấp dịch vụ, xu hướng các dịch vụ trong tương lai, đặc trưng của dịch vụ NGN, kiến trúc dịch vụ thế hệ sau, giao diện các dịch vụ mở API. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p ctuet 25/06/2019 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số