• Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 2

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập Vật lý đại cương" (tập ba) của tác giả Lương Duyên Bình biên soạn trình bày các nội dung về phần vật lý lượng tử, cơ học lượng tử, nguyên tử - phân tử, hạt nhân nguyên tử - hạt sơ cấp. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p ctuet 27/01/2021 16 0

 • Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 1

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 1

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba) của tác giả Lương Duyên Bình biên soạn dành cho sinh viên và giảng viên Vật lý ở các trường Đại học kỹ thuật, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Xây dựng,... Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày các nội dung về giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng và quang học...

   67 p ctuet 27/01/2021 19 0

 • Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các quá trình đehydro hóa và hydro hóa, tổng hợp trên cơ sở oxyt cacbon. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ctuet 29/12/2020 15 0

 • Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nguyên liệu cho quá trình tổng hợp hóa dầu và hữu cơ cơ bản, các quá trình alkyl hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p ctuet 29/12/2020 17 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 4: Trường điện từ biến thiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, các phương trình TĐTBT dạng phức, sóng ĐTPĐS truyền trong MTĐM lý tưởng, sóng ĐTPĐS truyền trong MTVD lý tưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ctuet 29/12/2020 14 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 2: Trường điện từ tĩnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các định luật cơ bản của trường điện tĩnh, phương trình Laplace-Poisson và các ĐK bờ, điện dung của tụ, năng lượng điện trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p ctuet 29/12/2020 10 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 3: Trường điện từ dừng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm trường điện từ dừng, trường điện dừng trong MTVD, trường từ dừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p ctuet 29/12/2020 10 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải tích vectơ, khái niệm, các đại lượng đặc trưng, các định luật cơ bản của trường điện từ, hệ phương trình Maxwell,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ctuet 29/12/2020 16 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Lý thuyết về ánh sáng

  Bài giảng Vật lý 1: Lý thuyết về ánh sáng

  Bài giảng "Vật lý 1: Lý thuyết về ánh sáng" bao gồm các nội dung: Bản chất sóng điện từ của ánh sáng, hàm sóng ánh sáng, mặt sóng và tia sóng, định luật phản xạ và khúc xạ ánh sáng, sự tán sắc ánh sáng, sự tán xạ ánh sáng, nguyên lý Huygen. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p ctuet 29/12/2020 15 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Từ trường

  Bài giảng Vật lý 1: Từ trường

  Bài giảng "Vật lý 1: Từ trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường tạo bởi một hạt điện chuyển động, từ trường tạo bởi phần tử dòng điện, ứng dụng định luật Ampere, định lý Ampere về dòng điện toàn phần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p ctuet 29/12/2020 16 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Phân cực ánh sáng

  Bài giảng Vật lý 1: Phân cực ánh sáng

  Bài giảng "Vật lý 1: Phân cực ánh sáng" cung cấp cho người học các kiến thức: Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực, phân cực do phản xạ và khúc xạ, phân cực do lưỡng chiết, sự quay của mặt phẳng phân cực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p ctuet 29/12/2020 16 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Nhiễu xạ ánh sáng

  Bài giảng Vật lý 1: Nhiễu xạ ánh sáng

  Bài giảng "Vật lý 1: Nhiễu xạ ánh sáng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng nhiễu xạ, nhiễu xạ sóng phẳng qua lỗ tròn, nhiễu xạ sóng cầu Fresnel, nhiễu xạ sóng phẳng Fraunhofer, nhiễu xạ qua nhiều khe hẹp, cách tử nhiễu xạ, quang phổ nhiễu xạ, nhiễu xạ tia X.

   11 p ctuet 29/12/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số