• Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 6: Phương trình vi phân cấp 1 và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, cấp của phương trình vi phân, phương trình vi phân cấp 1, nghiệm tổng quát, nghiệm kỳ dị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ctuet 25/11/2020 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 1: Toán cho tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dãy số, chuỗi số, giá trị hiện tại ròng và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ; niên kim, các khoản cho vay và thế chấp; số chỉ số và năm cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ctuet 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5b - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5b - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng ma trận của bài toán quy hoạch tuyến tính, đưa bài toán về dạng chính tắc, tính chất của tập phương án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p ctuet 25/11/2020 3 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 4: Phép tính tích phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất, công thức nguyên hàm cơ bản, các phương pháp tính, đổi biến số dạng 2, tích phân từng phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ctuet 25/11/2020 3 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 0 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 0 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 0: Hàm số, giới hạn, liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hàm một biến, đồ thị hàm số, hàm xác định từng khúc, hàm số tăng, giảm, hàm số ngược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p ctuet 25/11/2020 3 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm hai biến, tập xác định của hàm hai biến, đạo hàm riêng, vi phân cấp hai, khái niệm cực trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p ctuet 25/11/2020 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 2: Phép tính vi phân hàm 1 biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm tại 1 điểm, đạo hàm phải - trái, hàm số đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm 2, đạo hàm của hàm ngược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ctuet 25/11/2020 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5a - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5a - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5: Ma trận hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận vuông, định nghĩa ma trận, các dạng ma trận đặc biệt, ma trận không, ma trận chéo, ma trận đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ctuet 25/11/2020 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5c - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5c - Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5c: Hồi quy và tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tương quan, hệ số tương quan, đánh gía hiệp phương sai, kiểm định hệ số tương quan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p ctuet 25/11/2020 1 0

 • Bài giảng Giải tích 2: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 3: Tích phân đường" cung cấp cho người học các kiến thức: Trường vectơ, tích phân đường loại I, tích phân đường loại II, tích phân mặt, phương trình vi phân và hệ phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p ctuet 25/11/2020 2 0

 • Bài giảng Giải tích 2: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 2: Tích phân bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bội 2, tích phân bội ba, ứng dụng của tích phân bội. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   38 p ctuet 25/11/2020 2 0

 • Bài giảng Giải tích 2: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 1: Phép tính vi phân hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian Rn, hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p ctuet 25/11/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số