• Ebook Bài giảng Sức bền vật liệu 2 - ĐH Lâm Nghiệp

  Ebook Bài giảng Sức bền vật liệu 2 - ĐH Lâm Nghiệp

  Các đối tượng nghiên cứu ngoài những thanh thẳng được đề cập trong bài giảng Sức bền vật liệu 1, chúng ta còn gặp những vật thể đàn hồi khác như: các thanh cong, thanh hay dầm làm việc ngoài miền đàn hồi, dầm trên nền đàn hồi... Mỗi vấn đề là một chuyên đề sẽ được nghiên cứu trong quyển bài giảng Sức bền vật liệu 2. Trong môn học...

   131 p ctuet 28/09/2021 45 0

 • Giáo trình Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace

  Giáo trình Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace

  Giáo trình Hàm phức và phép biến đổi Laplace được biên soạn theo chương trình hiện hành, dùng cho sinh viên các ngành Điện - Điện tử. Với các nội dung chính như: Hàm biến phức, Tích phân phức, Lý thuyết chuỗi và lý thuyết thặng dư, Phép biến đổi Laplace. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   233 p ctuet 28/08/2021 51 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản của nhiệt phản ứng, các đại lượng nhiệt động, phương trình nhiệt hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   88 p ctuet 28/08/2021 37 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Dung dịch - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Dung dịch - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng về dung dịch cung cấp cho người học những kiến thức về: Khái niệm về dung dịch; Dung dịch rất loãng chất không điện ly, không bay hơi và các tính chất; Dung dịch chất điện ly; Cân bằng ion của nước trong dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   86 p ctuet 28/08/2021 42 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Phương pháp Orbital phân tử (Molecular Orbital - MO) - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Phương pháp Orbital phân tử (Molecular Orbital - MO) - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Liên kết cộng hóa trị theo phương pháp MO, quan niệm của phương pháp MO, các luận điểm cơ sở của phương pháp MO, điều kiện các AO tham gia tổ hợp tuyến tính,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   36 p ctuet 28/08/2021 39 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc electron nguyên tử và sự thay đổi tính chất của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn.

   50 p ctuet 28/08/2021 37 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Cấu tạo nguyên tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Cấu tạo nguyên tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử, sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử theo cơ học lượng tử, nguyên tử nhiều electron. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p ctuet 28/08/2021 36 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Nội dung chính của bài giảng gồm: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết Van Der Waals, liên kết hydro. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   76 p ctuet 28/08/2021 39 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Cân bằng hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Cân bằng hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cân bằng hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng một chiều (phản ứng hoàn toàn), định luật tác dụng khối lượng, nhận xét về trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng cho phản ứng đồng thể, phản ứng dị pha, thay đổi hệ số tỉ...

   27 p ctuet 28/08/2021 42 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Điện hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Bài giảng Hóa đại cương: Điện hóa học - ThS. Nguyễn Minh Kha

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng oxy hóa – khử và dòng điện, cách tiến hành phản ứng oxy hóa khử, nguyên tố Galvanic và điện cực, cấu tạo và hoạt động nguyên tố Ganvanic, các loại điện cực, thế điện cực,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   49 p ctuet 28/08/2021 39 0

 • Dạy học Toán ở trường phổ thông theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn

  Dạy học Toán ở trường phổ thông theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn

  Dạy học sinh cách học, cách nghĩ, cách làm tiến tới dạy học sinh biết cách tự học là một xu thế của giáo dục Việt Nam hiện nay. Bài viết trình bày vai trò của giáo viên cũng như các bước dạy học Toán theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn ở trường phổ thông.

   5 p ctuet 28/08/2021 32 0

 • Tổ chức dạy học vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế thông qua mô hình hóa toán học

  Tổ chức dạy học vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế thông qua mô hình hóa toán học

  Bài viết trình bày về việc tổ chức dạy học vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế thông qua mô hình hóa toán học. Hoạt động này giúp học sinh nắm vững kiến thức nguyên hàm - tích phân và kĩ năng vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế.

   4 p ctuet 28/08/2021 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số