• Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 1

  Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening trình bày các nội dung nghe về các chủ đề: Small talk, Part-Time jobs, successful businesses; gadgets and Machines, character traits; cooking; housing, apartment problems; friendship, television; cities.

   87 p ctuet 28/11/2022 5 0

 • Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 2

  Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 2

  Những bài nghe trong cuốn sách "Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening" được biên soạn phức tạp hơn, với những cuộc độc thoại, hội thoại dài mang rất nhiều thông tin. Người học buộc phải nghe được nội dung chính của bài và tránh các bẫy có thể gặp phải trong quá trình làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   101 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm: Phần 1

  "Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên tắc chính và chuẩn bị cơ bản trong các nghiên cứu hóa sinh học; Các quy trình thí nghiệm thông thường; Phân tách các chất bằng ly tâm... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   62 p ctuet 28/11/2022 6 0

 • Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm: Phần 2

  Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tách các chất bằng sắc ký; Phân tách các chất bằng điện di; Một số phương pháp phân tích các hợp chất sinh học thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p ctuet 28/11/2022 5 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 - Đỗ Quang Trung (chủ biên)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 - Đỗ Quang Trung (chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Vật lý đại cương" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: nghiên cứu chuyển động nhiệt của các hạt vi mô (phân tử, nguyên tử); nghiên cứu qui luật, bản chất các hiện tượng về điện, từ; nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học; nguyên lí thứ hai của nhiệt động học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 - Đỗ Quang Trung (chủ biên)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 - Đỗ Quang Trung (chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Vật lý đại cương" cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu vật lí; nghiên cứu chuyển động của vật thể vĩ mô (chuyển động cơ); động học chất điểm; động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 1 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 1 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  Phần 1 của giáo trình "Toán cao cấp 1" giới thiệu các kiến thức về phép tính giải tích hàm một biến. Phần này được trình bày tương đối sâu, hoàn thiện và đầy đủ các nội dung như giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p ctuet 23/10/2022 7 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 2 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 2 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

  Phần 1 của giáo trình "Toán cao cấp 1" tiếp tục trình bày kiến thức cơ bản về phép tính giải tích hàm nhiều biến như giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân và cực trị tự do của hàm nhiều biến; phép tính tích phân bội, bao gồm định nghĩa, tính chất, các phương pháp tính và ứng dụng của tích phân hai lớp và tích phân ba lớp;... Mời các bạn...

   77 p ctuet 23/10/2022 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 Đếm các phần tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở của phép đếm; Nguyên lý chuồng chim bồ câu; Chỉnh hợp và tổ hợp; Các hệ số nhị thức; Chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng; Sinh các hoán vị và tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   71 p ctuet 23/10/2022 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 Hàm và thuật toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm; Độ tăng của hàm; Thuật toán; Độ phức tạp của thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p ctuet 23/10/2022 9 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 Cây cung cấp cho người học những kiến thức như: Các định nghĩa và tính chất; Các ứng dụng của cây; Cây khung; Cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   72 p ctuet 23/10/2022 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 Đồ thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Các định nghĩa; Các thuật ngữ về đồ thị; Biểu diễn đồ thị; Tính liên thông; Đường đi Euler và đường đi Hamilton; Bài toán đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   84 p ctuet 23/10/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số