• Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 1

  Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Thực tập sinh lý thực vật" cung cấp cho người học các bài thực hành: Đặc tính của chất nguyên sinh tế bào thực vật, hiện tượng thẩm thấu của tế bào thực vật, xác định áp suất thẩm thấu của tế bào thực vật, sự hút nước của thực vật, sự thoát hơi nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p ctuet 28/02/2020 9 0

 • Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 2

  Ebook Thực tập sinh lý thực vật: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Thực tập sinh lý thực vật" tiếp tục cung cấp cho người học các bài thực hành: Sự tiêu hao chất khô trong quá trình hô hấp của hạt nảy mầm, các phương pháp xác định nhanh khả năng nảy mầm của hạt, xác định hệ số hô hấp, tính chống chịu của thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p ctuet 28/02/2020 9 0

 • Ebook Tin - Sinh học: Phần 1

  Ebook Tin - Sinh học: Phần 1

  Ebook Tin - Sinh học được biên soạn nhằm cung cấp cho cán bộ và sinh viên ngành công nghệ sinh học, cũng như các đối tượng khác có liên quan những kiến thức cơ bản về Tin - Sinh học. Phần 1 tài liệu trình bày các chương: Đại cương về internet, cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học, nghiên cứu cấu trúc chuỗi DNA và amino axit, chương trình phân tích cấu...

   74 p ctuet 28/02/2020 11 0

 • Ebook Tin - Sinh học: Phần 2

  Ebook Tin - Sinh học: Phần 2

  Ebook Tin - Sinh học - Phần 2 trình bày về: Chương trình thiết kế và lựa chọn đoạn mồi Primer3, chương trình phân tích cấu trúc tương đồng Blast, chương trình hiển thị phân tích cấu trúc không gian Cn3D, tra cứu dữ liệu qua internet, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu để thiết kế gen. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p ctuet 28/02/2020 11 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 10A năm 2019

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 10A năm 2019

  Tạp chí thông tin đến các bạn một số bài viết như: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ, chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Phát triển toàn diện, hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam, Patent Pool - Mô hình liên kết thương mại hóa sáng chế...

   68 p ctuet 28/02/2020 3 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 1/2020

  Tạp chí Dầu khí - Số 1/2020

  Tạp chí Dầu khí - Số 1/2020 thông tin đến quý độc giả các nội dung: Nghiên cứ ứng dụng hệ thống hóa phẩm hạn chế thâm nhập nước vào giếng khai thác cho các khu vực có nhiều vỉa mỏng xen kẹp, duy trì khai thác dầu cho giếng có hàm lượng nước cao sau quá trình đông giống bằng phương pháp bơm diesel....

   0 p ctuet 28/02/2020 4 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 12/2019

  Tạp chí Dầu khí - Số 12/2019

  Tạp chí Dầu khí - Số 12/2019 với các bài viết: Kết nối thư viện dữ liệu mô hình địa hóa mã nguồn mở (PHREEQC) với mô hình mô phỏng khai thác để mô phỏng các tương tác địa hóa và sự dịch chuyển của nước bơm ép trong vỉa dầu khí, phát triển xúc tác tiên tiến trên cơ sở Ni-Ga để chuyển hóa CO2 thành methanol nhiên liệu, giải pháp ứng phó rủi...

   80 p ctuet 28/02/2020 11 0

 • Ebook Sổ tay máy bơm (dùng cho nhành cấp thoát nước và kỹ thuật môi trường nước): Phần 1

  Ebook Sổ tay máy bơm (dùng cho nhành cấp thoát nước và kỹ thuật môi trường nước): Phần 1

  Cuốn "sổ tay máy bơm" giới thiệu cấu tạo, đặc tính, sơ đồ lắp đặt và các kích thước cơ bản của tổ máy của một số loại bơm mới được sử dụng rộng rãi trong ngành cấp thoát nước và kỹ thuật môi trường. Cuốn sách trình bày 5 nội dung chính. phần 1 của sau đây sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về chọn máy bơm và các thông số làm việc...

   184 p ctuet 28/02/2020 12 0

 • Ebook Sổ tay Máy bơm (Dùng cho nhành Cấp thoát nước và Kỹ thuật môi trường nước): Phần 2

  Ebook Sổ tay Máy bơm (Dùng cho nhành Cấp thoát nước và Kỹ thuật môi trường nước): Phần 2

  Sổ tay Máy bơm (Dùng cho ngành Cấp thoát nước và Kỹ thuật môi trường nước) - Phần 2 cung cấp cho người đọc những nội dung kiến thức về máy bơm giếng khoan, máy bơm li tâm bơm nước bẩn, máy bơm chân không kiểu vòng nước. Đây là cuốn sách được biên soạn phục vụ cho sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước dùng làm tài liệu để thiết kế các...

   115 p ctuet 28/02/2020 9 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 13/2016

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 13/2016

  Nội dung của tạp chí trình bày yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ nghiên cứu tại Ngân hàng thương mại Việt Nam, điều hành chính sách tài khóa ở Việt Nam và gợi ý chính sách, môi trường đầu tư ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, phân tích các yếu tố tác động đến sự...

   150 p ctuet 28/02/2020 3 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 14/2016

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 14/2016

  Tạp chí với các bài viết: hình ảnh thương hiệu trường và lòng trung thành của người học trường hợp trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, giải mã vấn đề giá thành chăn nuôi gà công nghiệp tại Việt Nam cao hơn nhiều nước trên thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển...

   150 p ctuet 28/02/2020 3 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 15/2016

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 15/2016

  Tạp chí với các bài viết: tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam có dấu hiệu chững lại đâu là nguyên nhân và giải pháp khắc phục, các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng, phát triển nguồn nhân lực du lịch cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản...

   134 p ctuet 28/02/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số