• Giáo trình Quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập: Phần 2

  Giáo trình Quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập: Phần 2

  Phần 2 của cuốn Giáo trình Quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương IX - Quản trị nhân sự; Chương X - Quản trị vật tư - xe máy thi công; Chương XI - Quản trị chất lượng xây dựng; Chương XII - Quản trị định mức, đơn giá và chi phí xây dựng; Chương XIII - Quản trị tài chính...

   238 p ctuet 17/06/2024 3 0

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập: Phần 1

  Giáo trình Quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập: Phần 1

  Phần 1 của cuốn Giáo trình Quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Quản trị kinh doanh trong kinh tế thị trường; Chương II - Doanh nghiệp xây dựng với quá trình hội nhập khu vực và thế giới; Chương III - Cán bộ lãnh đạo quản trị kinh doanh và một số khía cạnh tâm lý trong...

   234 p ctuet 17/06/2024 3 0

 • Giáo trình Ô tô máy kéo trong xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Ô tô máy kéo trong xây dựng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn Giáo trình Ô tô máy kéo trong xây dựng cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: động cơ đốt trong; nguyên lý động cơ đốt trong; kết cấu động cơ đốt trong; trang bị điện trên ô tô - máy kéo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   196 p ctuet 17/06/2024 3 0

 • Giáo trình Ô tô máy kéo trong xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Ô tô máy kéo trong xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Ô tô máy kéo trong xây dựng cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: kết cấu ô tô - máy kéo; hệ thống truyền lực của ô tô - máy kéo; lý thuyết ô tô - máy kéo; ô tô - máy kéo trong xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   289 p ctuet 17/06/2024 2 0

 • Ebook Thi công hầm và công trình ngầm: Phần 1

  Ebook Thi công hầm và công trình ngầm: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thi công hầm và công trình ngầm" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Khái niệm chung; Chương 2 - Phương pháp thi công đường hầm vùng núi và NATM; Chương 3 - Thi công bằng máy đào toàn tiết diện; Chương 4 - Thi công hầm chôn nông;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   232 p ctuet 17/06/2024 2 0

 • Ebook Thi công hầm và công trình ngầm: Phần 2

  Ebook Thi công hầm và công trình ngầm: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thi công hầm và công trình ngầm" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Thi công bằng khiên; Chương 6 - Thi công hạ từng đường hầm; Chương 7 - Thi công vùng địa chất đặc biệt; Chương 8 - Khí nén, điện nước và thông gió chống bụi; Chương 9 - Tổ chức và quản lý thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p ctuet 17/06/2024 3 0

 • Ebook Thiết kế công trình ngầm: Phần 1

  Ebook Thiết kế công trình ngầm: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thiết kế công trình ngầm" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Điều tra địa chất - nơi xây dựng công trình ngầm; Chương 2 - Những khái niệm cơ bản về công trình ngầm; Chương 3 - Hầm đường sắt; Chương 4 - Đường xe điện ngầm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p ctuet 17/06/2024 2 0

 • Ebook Thiết kế công trình ngầm: Phần 2

  Ebook Thiết kế công trình ngầm: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thiết kế công trình ngầm" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Đường xe ôtô ngầm; Chương 6 - Đường hầm dẫn nước; Chương 7 - Hầm khoáng sản; Chương 8 - Hầm đứng (giếng) và hầm nghiêng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p ctuet 17/06/2024 2 0

 • Ebook Xây dựng mặt bằng đường ôtô: Phần 1

  Ebook Xây dựng mặt bằng đường ôtô: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Xây dựng mặt bằng đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các vấn đề chung; Chương 2 - Mặt (móng) đường đất gia cố chất kết dính vô cơ; Chương 3 - Mặt (móng) đường cấp phối đá không gia cố; Chương 4 - Các loại mặt (móng) đường đá dăm; Chương 5 - Mặt (móng) đường cấp phối đá gia cố chất...

   94 p ctuet 17/06/2024 2 0

 • Ebook Xây dựng mặt bằng đường ôtô: Phần 2

  Ebook Xây dựng mặt bằng đường ôtô: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Xây dựng mặt bằng đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 7 - Mặt đường bêtông nhựa và đá trộn nhựa; Chương 8 - Mặt đường bêtông xi măng; Chương 9 - Xây dựng mặt đường lát ghép cấp cao; Chương 10 - Xây dựng lại mặt đường khi cải tạo đường ôtô;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p ctuet 17/06/2024 2 0

 • Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập I: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Thời đại nguyên thủy trên đất Việt Nam; Chương II - Thời đại dựng nước; Chương III - Tình hình chính trị và những biến chuyển về kinh tế văn hóa; Chương IV - Công cuộc đấu tranh giành lại độc lập...

   256 p ctuet 17/06/2024 2 0

 • Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập I: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương VIII - Tình hình văn hóa - xã hội ở các thế kỉ X-XIV; Chương IX - Phong trào kháng chiến chống Minh và khởi nghĩa Lam Sơn; Chương X - Đại Việt ở thế kỉ XV - thời Lê Sơ; Chương XI - Đại Việt trong các thế...

   231 p ctuet 17/06/2024 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERctuet200vi