• Ebook Nấm mốc độc trong thực phẩm - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Nấm mốc độc trong thực phẩm - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  "Ebook Nấm mốc độc trong thực phẩm" gồm các chương chính: Nấm mốc trên lương thực thực phẩm, các bệnh độc tố nấm và các độc tố nấm, bệnh độc tố Aflatoxin, bệnh độc tố Sporidesmin,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   301 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Giáo trình Toán ứng dụng trong tin học

  Giáo trình Toán ứng dụng trong tin học

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chính về tập hợp, quan hệ, ánh xạ; hàm số và ma trận; đại số boole, đồ thị và cây, thuật toán và xác suất, phương pháp tính. Mời...

   273 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Ebook Giáo trình thuật toán: Phần 2 - NXB Thống kê

  Ebook Giáo trình thuật toán: Phần 2 - NXB Thống kê

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Các cấu trúc dữ liệu cao cấp, thuật toán đồ thị, các chủ đề chọn lọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   672 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Ebook Giáo trình thuật toán: Phần 1 - NXB Thống kê

  Ebook Giáo trình thuật toán: Phần 1 - NXB Thống kê

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Căn bản về toán học, sắp xếp và thống kê thứ tự, các cấu trúc dữ liệu, các kỹ thuật phân tích và thiết kế cao cấp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   422 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Marketing trong xây dựng - PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân

  Bài giảng Marketing trong xây dựng - PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân

  Bài giảng Marketing trong xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing trong xây dựng, thị trường và thị trường xây dựng, chiến lược marketing trong xây dựng, các chính sách marketing của doanh nghiệp, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing.

   159 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 1 ebook gồm các chương: Để thực thi chiến lược, trước hết phải xây dựng nền tảng, xác định mô hình hoạt động, triển khai mô hình hoạt động thông qua kiến trúc doanh nghiệp, bước qua các giai đoạn trưởng thành của kiến trúc doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   99 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 2 ebook gồm các chương: Gặt hái lợi ích từ quá trình tìm hiểu, xây dựng nền tảng theo từng dự án, sử dụng kiến trúc doanh nghiệp định hướng thuê ngoài, tận dụng nền tảng để tăng trưởng lợi nhuận, bắt tay vào thực hiện – Chương trình của lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   112 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Ebook Góc nhìn Alan - Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu: Phần 1 - NXB Thế giới

  Ebook Góc nhìn Alan - Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu: Phần 1 - NXB Thế giới

  Phần 1 ebook gồm các phần: Những lực chuyển toàn cầu, kỹ năng quản lý, chiến thuật thực dụng, Alan Phan - Cuộc đời doanh nhân, cơ hội đột phá của kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   164 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Ebook Góc nhìn Alan - Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu: Phần 2 - NXB Thế giới

  Ebook Góc nhìn Alan - Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu: Phần 2 - NXB Thế giới

  Phần 2 ebook gồm các phần: Góc nhìn vĩ mô về kinh tế Việt Nam, môi trường kinh doanh và xã hội, sự nghiệp cá nhân, những bài học từ các đồng nghiệp, hạnh phúc bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   158 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Ebook Hiệu năng - Châm ngôn của nhà Doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Hiệu năng - Châm ngôn của nhà Doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các chương: Nhiệt huyết, mạo hiểm, suy nghĩ để tìm ý rồi thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   39 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Ebook Hiệu năng - Châm ngôn của nhà Doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Hiệu năng - Châm ngôn của nhà Doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các chương: Biết cách làm việc, biết nghỉ ngơi, dùng người, ngày tháng, biết quảng cáo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   64 p ctuet 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 1 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 1 - Vũ Thị Hoan

  Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Chương 1: Đại cương về thiết kế" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế, phân loại thiết kế, tổ chức công tác thiết kế, nhiệm vụ thiết kế, các giai đoạn thiết kế, các tiêu chuẩn dùng trong công tác thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p ctuet 24/04/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số