• Ebook Cơ học lượng tử: Phần 2 - Phạm Thúc Tuyền

  Ebook Cơ học lượng tử: Phần 2 - Phạm Thúc Tuyền

  Phần 2 cuốn sách "Cơ học lượng tử" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thế một chiều tuyến tính, dao động tử điều hòa, trường đối xứng trung tâm, nguyên tử hydrogen, phương pháp WKB, phương pháp nhiễu loạn, momen spin, hiệu ứng của spin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   346 p ctuet 23/09/2023 2 0

 • Ebook Cơ học lượng tử: Phần 1 - Phạm Thúc Tuyền

  Ebook Cơ học lượng tử: Phần 1 - Phạm Thúc Tuyền

  Phần 1 cuốn sách "Cơ học lượng tử" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về vật lý lượng tử, tiên đề về trạng thái động lực, tiên đề về trạng thái động lực; tiên đề về toán tử vật lý, tiên đề về kết quả của phép đo, tiên đề về động lực học lượng tử, lý thuyết biểu diễn, tính đẳng hướng không gian. Mời các...

   294 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Ebook Thiết bị cơ khí trong xưởng cán: Phần 2

  Ebook Thiết bị cơ khí trong xưởng cán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thiết bị cơ khí xưởng cán" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các chi tiết và cụm chi tiết truyền động trục cán, máy cắt, máy cưa, máy nắn, máy cuộn và máy tơ cuộn, máy và các thiết bị dịch chuyển phôi và sản phẩm cán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Ebook Thiết bị cơ khí trong xưởng cán: Phần 1

  Ebook Thiết bị cơ khí trong xưởng cán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết bị cơ khí xưởng cán" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm chung về thiết bị cán, các thông số tính toán cơ bản của máy cán, các chi tiết và cơ cấu của giá cán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Ebook Kỹ thuật điện tử cơ bản: Phần 2 - Vũ Quang Hồi

  Ebook Kỹ thuật điện tử cơ bản: Phần 2 - Vũ Quang Hồi

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật điện tử cơ bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các mạch chỉnh lưu, mạch ổn áp, các mạch khuếch đại, các mạch ứng dụng khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Ebook Kỹ thuật điện tử cơ bản: Phần 1 - Vũ Quang Hồi

  Ebook Kỹ thuật điện tử cơ bản: Phần 1 - Vũ Quang Hồi

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật điện tử cơ bản" cung cấp cho người đọc các nội dung hai chương đầu bao gồm: Linh kiện điện tử thụ động, linh kiện điện tử tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Hình học vi phân: Phần 2 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Giáo trình Hình học vi phân: Phần 2 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hình học vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đường cong trên mặt cong, định lý ánh xạ ngược và định lý ánh xạ ẩn, đa tạp khả vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Hình học vi phân: Phần 1 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Giáo trình Hình học vi phân: Phần 1 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hình học vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đường và mặt bậc hai, lý thuyết đường cong trong Rn, đại số tenso, đại số ngoài, tenso đối xứng; lý thuyết mặt cong trong R3. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p ctuet 23/09/2023 2 0

 • Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2): Phần 2

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về quá trình quá độ trong mạch điện, phân tích quá trình quá độ bằng phương pháp phân tích phân kinh điển, toán tử Laplace, phương pháp toán tử Laplace để phân tích bài toán quá độ, mạch phi tuyến ở chế độ...

   217 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2): Phần 1

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mạch điện ba pha ở chế độ xác lập điều hòa, phương pháp các thành phần đối xứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p ctuet 23/09/2023 2 0

 • Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích" là lời giải tương đối chi tiết các bài tập phần 1. Cuốn sách sẽ là tài liệu giúp ích cho mọi sinh viên muốn học tập bộ môn cơ bản này của Toán đại cương.

   234 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích" được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên học tập, giải các bài tập đã nêu trong giáo trình Toán đại cương. Phần 1 cuốn sách là phần tóm tắt lý thuyết và nêu đề bài tập từng chương, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p ctuet 23/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet