• Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1

  Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1

  Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu với đối tượng độc giả là giáo viên, sinh viên, học sinh một tài liệu học tập , nghiên cứu, tham khảo có tính thực tế, ứng dụng cụ thể và không quá nặng tính lý luận. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về linh kiện cảm biến, linh...

   55 p ctuet 23/07/2019 12 1

 • Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 2

  Ebook Cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Cảm biến đo lường và điều khiển" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về cảm biến nhiệt điện, linh kiện cảm biến từ, cảm biến lực, cảm biến vị trí - sự dịch chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p ctuet 23/07/2019 31 0

 • Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 2

  Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Định mức dự toán xây dựng công trình" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về công tác đo vẽ chi tiết bản đồ dưới nước, đo vẽ mặt cắt địa hình, công tác thăm dò địa vật lý, công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p ctuet 23/07/2019 25 0

 • Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 1 trình bày các nội dung về công tác đào đất đá bằng thủ công, công tác khoan tay, công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, khoan đường kính lớn, công tác đo lưới khống chế mặt bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p ctuet 23/07/2019 19 0

 • Ebook Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình: Phần 1

  Ebook Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình: Phần 1

  Đây là cuốn sách tiếng Việt đầu tiên và duy nhất hiện nay được viết chuyên về điều khiển quá trình - một lĩnh vực ứng dụng quan trọng hàng đầu của Kỹ thuật điều khiển tự động trong các ngành công nghiệp khai thác, năng lượng và hóa chất. Nội dung cuốn sách tập trung vào những kiến thức cơ sở cần thiết cho người kỹ sư trong các bước...

   267 p ctuet 23/07/2019 16 0

 • Ebook Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình: Phần 2

  Ebook Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình: Phần 2

  Ebook Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình: Phần 2 tiếp tục trình bày các sách lược điều khiển, thiết kế và chỉnh định các bộ điều khiển, đặc tính của các thành phần hệ thống, tính ổn định của hệ điều khiển phản hồi, chỉnh định bộ điều khiển PID, thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình đa biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   260 p ctuet 23/07/2019 29 0

 • Ebook Công nghệ chế biến thực phẩm: Phần 1

  Ebook Công nghệ chế biến thực phẩm: Phần 1

  Ebook Công nghệ chế biến thực phẩm: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về thực phẩm và công nghệ thực phẩm, các quá trình công nghệ trong công nghiệp thực phẩm, các chỉ tiêu chất lượng của thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   460 p ctuet 23/07/2019 28 0

 • Ebook Công nghệ chế biến thực phẩm: Phần 2

  Ebook Công nghệ chế biến thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Công nghệ chế biến thực phẩm" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy trình sản xuất một số thực phẩm công nghiệp, chế biến lương thực, sản xuất đường, chế biến rau trái, chế biến đậu, sản xuất thức uống pha chế, sản xuất rượu lên men,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   557 p ctuet 23/07/2019 35 0

 • Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 1

  Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 1

  Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu dùng trong khối xây gạch đá, tính chất cơ học của khối xây gạch đá, nguyên lý tính toán kết cấu gạch đá, tính toán khối xây gạch đá không cốt thép theo cường độ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   62 p ctuet 23/07/2019 27 0

 • Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 2

  Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về tính toán khối xây gạch đá có đặt cốt thép theo cường độ, thiết kế các bộ phận nhà gạch, khung bêtông cốt thép chèn gạch, gia cường kết cấu gạch đá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   90 p ctuet 23/07/2019 25 0

 • Giáo trình Kết cấu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu xây dựng là tài liệu dùng để giảng dạy và học tập trong trường trung học chuyên nghiệp xây dựng. Phần 1 của giáo trình sẽ mang đến các kiến thức về xây dựng thông qua các nội dung chính như: Kết cấu gỗ, gỗ dùng trong xây dựng, tính toán cấu kiện cơ bản, liên kết kết cấu gỗ, kết cấu thép,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   76 p ctuet 23/07/2019 31 0

 • Giáo trình Kết cấu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Kết cấu xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 của giáo trình "Kết cấu xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu bê tông cốt thép, tính toán cấu kiện chịu lực uốn theo cường độ, tính toán cấu kiện chịu nén và chịu kéo, tính toán một số bộ phận của công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   124 p ctuet 23/07/2019 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số