• Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 10/2015

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 10/2015

  Tạp chí với nội dung thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; gợi mở mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ giai đoạn từ 2016 đến năm 2020; áp dụng thí điểm cân bằng trong quản trị chiến lược kinh doanh cho ngành dịch vụ vận chuyển tại Việt Nam; các yếu tố tác động đến sự gắn kết tổ chức của nhân...

   126 p ctuet 25/10/2019 79 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 11/2015

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 11/2015

  Một số bài viết trên tạp chí: Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - Lý luận và thực tiễn; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang; các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng cá của người dân thành thị nghiên cứu trường hợp người dân ở thành phố Cần Thơ...

   166 p ctuet 25/10/2019 84 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 12/2015

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 12/2015

  Tạp chí với các bài viết: Tái cấu trúc các công ty cho thuê tài chính Việt Nam; đo lường thanh khoản cổ phiếu theo chỉ số thiếu thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam; sở hữu chéo vốn cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay; tình hình tài chính và chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam...

   122 p ctuet 25/10/2019 74 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 19/2017

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 19/2017

  Tạp chí với một số bài viết: Xác định tiêu chí nước công nghiệp để trở thành nước công nghiệp; đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ - tạo sinh kế cho nông dân tỉnh Kiên Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu, xây dựng thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động trong các khu công nghiệp...

   126 p ctuet 25/10/2019 78 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 20/2017

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 20/2017

  Một số bài viết trên tạp chí gồm: Chính sách tỷ giá hối đoái tác động đến tăng trưởng kinh tế, khuyến nghị cho Việt Nam, hiệu ứng của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến sự ổn định tài chính tại Việt Nam, một số vấn đề tín dụng ngân hàng thương mại đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay; ảnh hưởng kiểm soát...

   134 p ctuet 25/10/2019 80 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 17/2017

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 17/2017

  Tạp chí trình bày một số bài viết như: Nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới để nâng cao vị thế hội nhập của Việt Nam, áp dụng thẻ điểm cân bằng tại doanh nghiệp vừa và nhỏ - nhìn từ kinh nghiệm của thế giới, các yếu tố sức mạnh mối quan hệ đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức – một nghiên cứu trong ngành siêu thị bán lẻ...

   134 p ctuet 25/10/2019 72 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 22/2018

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 22/2018

  Tạp chí với một số bài viết như khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ nuôi tôm sú ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua voucher dịch vụ trực tuyến của nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam...

   126 p ctuet 25/10/2019 74 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 23/2018

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 23/2018

  Tạp chí với một số bài viết: Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam thực trạng và giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, mô hình Keynesian mới không có đường cong LM, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, thương mại điện tử và hành vi chi tiêu mua sắm của...

   138 p ctuet 25/10/2019 77 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 16/2016

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 16/2016

  Một số bài viết trên tạp chí như: các yếu tố ảnh hưởng đến ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế tại Cục thuế Tp.HCM, ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến tỷ suất lợi nhuận ròng biên tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, tài chính vi mô của ngân hàng Chính sách xã hội với chương trình giảm nghèo bền vững tại Việt Nam, tác...

   158 p ctuet 25/10/2019 82 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 24/2018

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 24/2018

  Một số bài viết trên tạp chí gồm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên nghiên cứu ứng dụng tại bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp, các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần vận tải thủy Tân cảng, chi...

   142 p ctuet 25/10/2019 40 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 18/2017

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 18/2017

  Một số bài viết trên tạp chí như: Tác động của hình ảnh điểm đến tới ý định quay lại của khách du lịch nội địa tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hạn chế trong xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc và một số khuyến nghị cho chính phủ Việt Nam, xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến giá nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh...

   134 p ctuet 25/10/2019 69 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số Đặc biệt

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số Đặc biệt

  Tạp chí với một số nội dung vai trò của giáo dục đối với nhận thức và ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam, ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, nghiên cứu các yếu tố ảnh...

   237 p ctuet 25/10/2019 67 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số