• Ebook Bên kia thiện ác: Phần 1

  Ebook Bên kia thiện ác: Phần 1

  Ebook Bên kia thiện ác: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Về thành kiến của triết gia, tinh thần tự do, tinh thần tôn giáo, cách ngôn và sáp khúc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   159 p ctuet 26/06/2022 4 0

 • Ebook Bên kia thiện ác: Phần 2

  Ebook Bên kia thiện ác: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Bên kia thiện ác gồm có các nội dung: Lịch sử tự nhiên của luân lý, chúng ta làm học giả, đức hạnh của chúng ta, dân tộc và quốc gia, điều chi cao quý, từ chóp đỉnh nguy nga. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p ctuet 26/06/2022 3 0

 • Ebook 9 tính cách cần có để thành công: Phần 1

  Ebook 9 tính cách cần có để thành công: Phần 1

  Bạn đã bao giờ thành công trong sự nghiệp của mình, bạn đã thử để thành công chưa hay bạn vẫn đang tìm kiếm và cảm thấy thiếu một điều gì đó,...Cuốn sách 9 tính cách cần có để thành công giới thiệu tới bạn đọc những tính cách cách làm nên con người thành công, sách được được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   230 p ctuet 26/06/2022 3 0

 • Ebook 9 tính cách cần có để thành công: Phần 2

  Ebook 9 tính cách cần có để thành công: Phần 2

  Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng mình đã rèn luyện tới đâu để đó được điều mình muốn? 9 tính cách cần có để thành công sẽ cho bạn biết bạn cần phải làm gì để bước chân lên được đỉnh của thành công và vinh quang. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   184 p ctuet 26/06/2022 4 0

 • Ebook Thông minh cảm xúc 2.0 - Nâng cao EQ để hạnh phúc & thành công: Phần 1

  Ebook Thông minh cảm xúc 2.0 - Nâng cao EQ để hạnh phúc & thành công: Phần 1

  Cuốn sách "Thông minh cảm xúc 2.0 - Nâng cao EQ để hạnh phúc & thành công" tập trung phân tích vấn đề trí tuệ cảm xúc. Phần 1 của cuốn sách gồm 4 chương, trình bày các nội dung: hành trình, bức tranh toàn cảnh, biểu hiện của trí tuệ cảm xúc, phương pháp tự nhận thức. Mời bạn cùng tham khảo!

   68 p ctuet 26/06/2022 5 0

 • Ebook Thông minh cảm xúc 2.0 - Nâng cao EQ để hạnh phúc & thành công: Phần 2

  Ebook Thông minh cảm xúc 2.0 - Nâng cao EQ để hạnh phúc & thành công: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Thông minh cảm xúc 2.0 - Nâng cao EQ để hạnh phúc & thành công" trình bày các nội dung về phương pháp làm chủ bản thân, phương pháp nhận thức và làm chủ mối quan hệ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p ctuet 26/06/2022 5 0

 • Ebook Doanh nhân Do Thái: Phần 1

  Ebook Doanh nhân Do Thái: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trí tuệ của người Do Thái trong đối nhân xử thế, xin người khác giúp đỡ, nghệ thuật ứng xử, ứng xử trong thương trường, thuật ứng xử trong quan trường, dùng người và quản lý con người,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   270 p ctuet 28/05/2022 31 1

 • Ebook Doanh nhân Do Thái: Phần 2

  Ebook Doanh nhân Do Thái: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Lợi dụng trí tuệ của người khác và tư tưởng quản lý kinh doanh của người Do Thái, làm đối phương bị mê hoặc - Quan niệm cạnh tranh của người Do Thái, đánh vào lòng người, sử dụng chiêu tâng bốc - Phép doanh tiêu của người Do Thái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   194 p ctuet 28/05/2022 17 0

 • Ebook Những mẫu soạn thảo văn bản thông dụng: Phần 2

  Ebook Những mẫu soạn thảo văn bản thông dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mẫu văn bản trong đăng ký kinh doanh; mẫu trong lĩnh vực hộ tịch; mẫu điều lệ, nội quy, quyết định, quy định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   233 p ctuet 28/05/2022 18 0

 • Ebook Những mẫu soạn thảo văn bản thông dụng: Phần 1

  Ebook Những mẫu soạn thảo văn bản thông dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu một số loại mẫu văn bản như: Mẫu văn bản hành chính; mẫu hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế; mẫu văn bản về xây dựng - nhà ở - đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   237 p ctuet 28/05/2022 18 0

 • Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 1

  Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính đặc biệt, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở các quốc gia trên thế giới. Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới đã khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tổng quan...

   72 p ctuet 28/05/2022 18 0

 • Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Thực trạng pháp luật điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam; những bất cập và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   152 p ctuet 28/05/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số