• Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 2: Điều khiển phi tuyến" trình bày các nội dung: Giới thiệu, phương pháp hàm mô tả, lý thuyết ổn định Lyapunov, tuyến tính hóa hồi tiếp, điều khiển trượt, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p ctuet 26/09/2019 25 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu" trình bày các nội dung: Tối ưu hóa tính, tối ưu hóa động và phương pháp biến phân, điều khiển tối ưu liên tục dùng phương pháp biến phân, phương pháp quy định hoạt động Bellman,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p ctuet 26/09/2019 32 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 1: Giới thiệu" trình bày khái quát lịch sử về điều khiển, hạn chế của lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, đối tượng áp dụng lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, điều khiển hiện đại, điều khiển phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ctuet 26/09/2019 47 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi" trình bày ước lượng thông số thích nghi, điều khiển theo mô hình chuẩn, hệ thích nghi theo mô hình chuẩn, điều khiển tự chỉnh định, điều khiển hoạch định độ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p ctuet 26/09/2019 38 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vững" trình bày các nội dung: Chuẩn của tín hiệu và hệ thống, tính ổn định bền vững, chất lượng bền vững, thiết kế hệ thống bền vững dùng phương pháp chỉnh độ lợi vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p ctuet 26/09/2019 45 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống điều khiển nâng cao" trình bày các đối tượng điều khiển - hệ tay máy và hệ nâng bi trong từ trường, thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p ctuet 26/09/2019 31 0

 • Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 1

  Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 1

  Ebook Điều khiển robot công nghiệp có nội dung là phân tích, tính toán cơ cấu cơ khí robot, thiết lập mô hình toán học, phân tích các cấu trúc và phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển cho robot. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về robot công nghiệp, động học vị trí robot, động học vị trí vi sai, động lực học robot. Mời các...

   127 p ctuet 24/08/2019 61 1

 • Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 2

  Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Điều khiển robot công nghiệp" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về thiết kế quỹ đạo chuyển động, điều khiển chuyển động robot, điều khiển lực, cơ cấu chấp hành và cấu trúc hệ thống điều khiển, cảm biến trong robot. Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p ctuet 24/08/2019 51 1

 • Ebook Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM: Phần 1

  Ebook Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM: Phần 1

  Ebook Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất linh hoạt có trợ giúp của máy tính CIM, các nguyên tắc hình thành hệ thống sản xuất linh hoạt FMS, robot công nghiệp trong FMS, hệ thống kiểm tra tự động của FMS, hệ thống...

   101 p ctuet 24/08/2019 55 1

 • Ebook Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM: Phần 2

  Ebook Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hệ thống điều khiển FMS, kinh nghiệm ứng dụng FMS ở một số nước trên thế giới, khái niệm về CIM, tích hợp các mạng liên kết, hợp lý hóa và tối ưu hóa CIM, hệ thống trợ giúp ra quyết định đầu tư cho CIM, hướng...

   71 p ctuet 24/08/2019 64 1

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 2 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 2 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 2: Các bộ chuyển mạch thời gian số cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng các bộ chuyển mạch thời gian số, bộ chuyển mạch thời gian số kiểu ghi tuần tự đọc ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p ctuet 24/08/2019 19 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 4 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 4 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 4: Các cấu trúc trường chuyển mạch số" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một bộ chuyển mạch thời gian, cấu trúc chuyển mạch hai tầng, cấu trúc chuyển mạch 3 tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ctuet 24/08/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số