• Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 1

  Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 1

  Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các phương trình chế độ xác lập của hệ thống điện; Các phương trình điện áp nút khi đến tỷ số biến đổi của các máy biến áp; Phương pháp giải các phương trình chế độ xác lập của hệ thống điện;......

   72 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 2

  Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 2

  Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Tính chế độ xác lập của các hệ thống điện phức tạp; Phân tích chế độ làm việc của các đường dây dài. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu với mục tiêu nhằm cung cấp kiến thức nền cho sinh viên về cơ sở lý thuyết, nguyên tắc hoạt động của GPS. Giới thiệu các ứng dụng của GPS đóng góp cho khoa học không gian, GIS và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhu cầu định vị của con người; Tiến trình phát triển của các phương pháp định vị; Tổng quan về GPS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định vị thông thường (toán học); Định vị trong GPS; Nguyên lý hoạt động của GPS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thông tin truyền từ vệ tinh GPS; Sóng mang; Mã tín hiệu; Tin nhắn dẫn đường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sai số vệ tinh; Sai số truyền tín hiệu; Sai số bộ thu; Sai số vị trí tương đối vệ tinh - bộ thu; Sai số do con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình thức đo định vị điểm và định vị tương đối (DGPS); Dạng xử lý dữ liệu đo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 1

  Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 1

  Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu lịch sử sự ra đời của kỹ thuật OFDM; Lý thuyết về sự điều chế về đơn sóng mang và đa sóng mang, đặc biệt là điều chế đa sóng mang trực giao OFDM; Lý thuyết điều chế OFDM;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   30 p ctuet 23/10/2022 9 0

 • Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 2

  Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM)" trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về các đặc tính của phổ tín hiệu OFDM; Các phương pháp thông dụng để khôi phục kênh truyền cho hệ thống OFDM. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   61 p ctuet 23/10/2022 11 0

 • Ebook Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện tử: Phần 1

  Ebook Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện tử: Phần 1

  Ebook "Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện tử" tập trung vào các vấn đề cơ bản, cung cấp kiến thức về các linh kiện điện và điện tử, bao quát lý thuyết chung và các phương pháp thực hành cơ bản, gồm nhiều bảng, lưu đồ, minh họa, đồ thị, sơ đồ mạch và các quy trình xử lý sự cố. Phần 1 gồm các nội dung: Các nguyên tắc xử lý sự cố; Khí...

   62 p ctuet 23/10/2022 6 0

 • Ebook Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện tử: Phần 2

  Ebook Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện tử" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xử lý sự cố radio và tivi; Xử lý sự cố các mạch digital; Xử lý sự cố các mạch kỹ thuật số; Xử lý sự cố các hệ thống dựa trên bộ vi xử lý; Xử lý sự cố thiết bị y sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p ctuet 23/10/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số