• Sử dụng mô hình đàn hồi để mô hình hoá hệ thống truyền lực trên ô tô

  Sử dụng mô hình đàn hồi để mô hình hoá hệ thống truyền lực trên ô tô

  Hệ thống truyền lực là hệ thống ảnh hưởng lớn đến tính chất động học và động lực học của ô tô và tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu khác nhau có thể mô hình nó theo nhiều cách khác nhau. Bài viết sử dụng mô hình đàn hồi để mô hình toán học và mô hình mô phỏng hệ thống truyền lực nhằm đánh giá dao động trong hệ thống truyền lực...

   6 p ctuet 25/12/2019 14 0

 • Xây dựng đề cương và phương pháp giảng dạy học phần ngành công nghệ kỹ thuật ô tô theo phương pháp tiếp cận CDIO

  Xây dựng đề cương và phương pháp giảng dạy học phần ngành công nghệ kỹ thuật ô tô theo phương pháp tiếp cận CDIO

  Việc xây dựng đề cương học phần tiếp cận CDIO sẽ góp phần quan trọng trong việc truyền tải kiến thức kỹ thuật chuyên ngành và kỹ năng học tập cho sinh viên. Từ đó, sinh viên mạnh dạn nắm bắt tiếp cận kiến thức chuyên ngành tự tin hơn khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ khí động lực.

   9 p ctuet 25/12/2019 17 0

 • Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 2

  Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 1 sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung như: Kim loại chịu nhiệt và kim loại bền nhiệt, kim loại mạ kẽm, hàn kim loại mềm, phương pháp tạo bề mặt cứng và các loại thép dụng cụ, các kiểu mối ghép, vị trí hàn, các loại mối hàn, thuật ngữ hàn, kí hiệu hàn và các gợi ý về...

   123 p ctuet 26/11/2019 61 0

 • Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 1

  Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 1

  Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 1 sẽ giới thiệu đến bạn một số nội dung về: An toàn đối với phương pháp hàn và cắt, phương pháp hàn oxyacetylene, cắt hàn bằng ngọn lửa oxyacetylene, hàn hồ quang kim loại được bảo vệ, cắt và hàn hồ quang, hàn vảy cứng và hàn thau, hàn vảy mềm, xác định kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   149 p ctuet 26/11/2019 62 0

 • Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 1

  Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 1

  Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 1 chia sẻ đến bạn các nội dung về: Những vấn đề chung về ôtô, phân tích kết cấu bộ li hợp, những hộp số ôtô thông dụng, truyền động các đăng, cầu chủ động của ôtô,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p ctuet 26/11/2019 47 0

 • Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 2

  Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của kết cấu và tính toán ô tô tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung như: Khung xe và cầu điều khiển, hệ thống treo, hệ thống lái, tính toán hệ thống lái, hệ thống phanh, cơ cấu phanh loại đĩa, vỏ xe, ca bin , thùng xe. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p ctuet 26/11/2019 60 0

 • Mô hình động lực học cơ hệ ca nô kéo khí cầu bay có điều khiển

  Mô hình động lực học cơ hệ ca nô kéo khí cầu bay có điều khiển

  Bài viết trình bày mô hình động lực học cơ hệ hai vật “ca nô kéo khí cầu bay” trong điều kiện có gió từ các hướng khác nhau với giả thiết quadrotor duy trì độ cao không đổi. Mô hình động lực học cơ hệ nói trên đã được kiểm tra định lượng và định tính.

   8 p ctuet 26/11/2019 26 0

 • Đánh giá ảnh hưởng của một số thông số đến nhiệt độ bề mặt phôi khi gia nhiệt bằng laser

  Đánh giá ảnh hưởng của một số thông số đến nhiệt độ bề mặt phôi khi gia nhiệt bằng laser

  Nhiệt độ bề mặt phôi được kiểm soát là rất quan trọng để đảm bảo quá trình tiện được tiến hành thuận lợi hơn và sau khi tiện tính chất vật liệu của chi tiết không thay đổi. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thực nghiệm để đánh giá ảnh hưởng của các thông số nguồn laser đến nhiệt độ bề mặt phôi thép hợp kim 9XC qua tôi (62 HRC).

   7 p ctuet 26/11/2019 24 0

 • Nghiên cứu xây dựng bộ vi phân tích cực trên cơ sở hệ thống bám làm việc trong chế độ trượt

  Nghiên cứu xây dựng bộ vi phân tích cực trên cơ sở hệ thống bám làm việc trong chế độ trượt

  Trong bài viết này, các tác giả trình bày một phương pháp tổng hợp bộ vi phân tín hiệu trên cơ sở hệ bám làm việc trong chế độ trượt. Thuật toán tổng hợp có ý nghĩa là nhằm đánh giá được chất lượng làm việc hệ thống truyền động điện bám trong công nghiệp và quân sự, kết quả được kiểm chứng mô phỏng trong môi trường Matlab-Simulink.

   6 p ctuet 26/11/2019 24 0

 • Đánh giá hệ thống điều khiển hỏa lực cho xe tăng

  Đánh giá hệ thống điều khiển hỏa lực cho xe tăng

  Bài viết trình bày kết quả của việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giá hiệu chỉnh và đồng bộ hệ thống điều khiển hỏa lực theo cấu hình do Hungary cải tiến trên xe tăng T54B, bao gồm các hệ mô phỏng truyền động nòng pháo, tháp pháo và khối đánh giá chất lượng hệ thống.

   9 p ctuet 26/11/2019 26 0

 • Ảnh hưởng của ánh sáng môi trường đến độ chính xác hiệu chuẩn hệ thống đo 3D bằng ánh sáng mã dịch pha kết hợp mã Gray

  Ảnh hưởng của ánh sáng môi trường đến độ chính xác hiệu chuẩn hệ thống đo 3D bằng ánh sáng mã dịch pha kết hợp mã Gray

  Bài viết này quan tâm đến ảnh hưởng của ánh sáng môi trường đến kết quả hiệu chuẩn. Hệ thống thực nghiệm được hiệu chuẩn ở 13 mức độ rọi của ánh sáng môi trường từ 0 đến 360 lux lên bề mặt bảng hiệu chuẩn.

   8 p ctuet 26/11/2019 26 0

 • Xây dựng tiêu chuẩn tối ưu LQR cho hệ thống điều khiển tàu thủy

  Xây dựng tiêu chuẩn tối ưu LQR cho hệ thống điều khiển tàu thủy

  Bài viết đề xuất phương pháp xây dựng tiêu chuẩn tối ưu LQR đảm bảo hệ thống điều khiển tàu thủy theo hướng có tổn thất tốc độ là bé nhất, từ đó phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới hàm tiêu chuẩn tối ưu (đặc trưng cho tổn thất tốc độ). Bài viết cũng chỉ ra được các khó khăn và sự phức tạp trong việc lựa chọn trọng...

   7 p ctuet 26/11/2019 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số