• Giáo trình Kỹ thuật tiện - GS. TS. Trần Văn Địch

  Giáo trình Kỹ thuật tiện - GS. TS. Trần Văn Địch

  Giáo trình Kỹ thuật tiện được GS. TS. Trần Văn Địch biên soạn dựa theo phương pháp kết hợp giữa phần lý thuyết với các bài tập thực hành. Đặc điểm nổi bật của cuốn sách là có các hình vẽ để mô phỏng các thao tác trên máy tiện 1K620 và 1K62. Giáo trình dành cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   284 p ctuet 26/06/2022 5 0

 • Giáo trình Lý thuyết dập tạo hình - PGS. TS. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Lý thuyết dập tạo hình - PGS. TS. Nguyễn Minh Vũ

  Cuốn giáo trình "Lý thuyết dập tạo hình" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Gia công áp lực những kiến thức tổng quan nhất cũng như kiến thức chuyên sâu về phương pháp phân tích, tính toán các thông số công nghệ, thông số năng lượng bằng các phương pháp cổ điển cũng như những phương pháp mô phỏng số tiên tiến nhất hiện nay....

   196 p ctuet 26/06/2022 5 0

 • Giáo trình Anh văn chuyên ngành cơ khí: Phần 2

  Giáo trình Anh văn chuyên ngành cơ khí: Phần 2

  Continuing from part 1, part 2 of the textbook English for mechanical engineering presents the remaining content as follows: lasers, corrosion, plastic injection molding, welding technology, computer integrated manufacturing, special machining technologies, applying for a Job. We invite you to consult!

   64 p ctuet 28/05/2022 16 0

 • Giáo trình Anh văn chuyên ngành cơ khí: Phấn 1

  Giáo trình Anh văn chuyên ngành cơ khí: Phấn 1

  Part 1 of the textbook English for mechanical engineering is presented with the following main contents: Engineering - What's it all about?, Engineering Materials, Mechanisms, Forces in Engineering, Washing Machine, Robotics. We invite you to consult!

   80 p ctuet 28/05/2022 16 2

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp (Tập 2: Máy nông nghiệp): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp (Tập 2: Máy nông nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Hướng dẫn sử dụng, sủa chữa máy nông nghiệp (Tập 2: Máy nông nghiệp) giới thiệu tới người đọc hướng dẫn sửa dụng bà sửa chữa các loại máy thu hoạch khoai và máy thu hoạch sắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p ctuet 25/04/2022 14 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp (Tập 2: Máy nông nghiệp): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp (Tập 2: Máy nông nghiệp): Phần 1

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc ở cấp xã một số kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kỹ thuật sử dụng, một số hư hỏng thông thường, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, sửa chữa một số loại máy thu hoạch được sử dụng thực tế ở đồng ruộng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   136 p ctuet 25/04/2022 12 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp (Tập 1: Máy canh tác): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp (Tập 1: Máy canh tác): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp (Tập 1: Máy canh tác)" giới thiệu tới người đọc hướng dẫn sửa dụng bà sửa chữa các loại máy gieo, máy sản xuất mạ và cấy lúa, máy trồng, máy bón phân - máy xới, máy phun thuốc bảo vệ thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p ctuet 25/04/2022 15 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp (Tập 1: Máy canh tác): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp (Tập 1: Máy canh tác): Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng, sủa chữa máy nông nghiệp (Tập 1: Máy canh tác)" cung cấp cho bạn đọc ở cơ sở một số kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kỹ thuật sử dụng, một số hư hỏng thông thường, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, sửa chữa một số loại máy canh tác sử dụng thực tế ở đồng ruộng Việt Nam. Sách...

   81 p ctuet 25/04/2022 14 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới: Phần 2

  Ebook Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới: Phần 2

  Ebook "Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới: Phần 2" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề lắp đặt; Thiết kế, chỉnh sửa và xây dựng bộ góp nạp; Tinh chỉnh EMS; Xử lý sự cố EMS; Chẩn đoán trên xe và khí thải; Cải tiến xe Chevy chế hòa khí với block nhỏ; Xe Jaguar siêu nạp; Xe Focus Turbo;... Mời các bạn cùng...

   154 p ctuet 24/03/2022 41 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới: Phần 1

  Ebook Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới: Phần 1

  Ebook "Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới: Phần 1" trình bày các nội dung chính sau: Phân phối nhiên liệu; Máy tính và Prom trên xe hơi; Cảm biến; Bộ tác động và hệ thống tác động; Công suất động cơ và hệ thống EFI; Tái chuẩn hóa ECU đã lập trình tại nơi sản xuất 88;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   124 p ctuet 24/03/2022 37 0

 • Ebook Nguyên lý máy: Phần 1

  Ebook Nguyên lý máy: Phần 1

  Ebook "Bài tập Nguyên lý máy" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc và xếp loại cơ cấu; Phân tích động học cơ cấu phẳng; Phân tích lực trên cơ cấu phẳng; Chuyển động thực và làm đều chuyển động thực của máy; Ma sát và hiệu suất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p ctuet 24/03/2022 34 0

 • Ebook Nguyên lý máy: Phần 2

  Ebook Nguyên lý máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập Nguyên lý máy" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cân bằng máy; Cơ cấu bốn khâu phẳng; Cơ cấu bánh răng phẳng; Cơ cấu răng không gian; Hệ bánh răng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p ctuet 24/03/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số