• Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu) trình bày các vấn đề cơ bản nhất về thiết kế các chi tiết và bộ phận máy, cách tính toán động học những hệ thống dẫn động bằng cơ khí, phương pháp thiết kế các bộ truyền và xác định kết cấu các chi tiết và bộ phận máy. Phần 1 của tài liệu gồm 7 chương đầu, mời các bạn cùng tham...

   151 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu) trình bày các vấn đề cơ bản nhất về thiết kế các chi tiết và bộ phận máy, cách tính toán động học những hệ thống dẫn động bằng cơ khí, phương pháp thiết kế các bộ truyền và xác định kết cấu các chi tiết và bộ phận máy. Phần 2 của tài liệu gồm các chương tiếp theo, mời các bạn cùng...

   226 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 1

  Ebook "Cơ sở kỹ thuật điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về gia công điện; Gia công mặt trụ ngoài; Quy trình công nghệ gia công tiện; Gia công lỗ trụ; Quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng bạc; Các cơ cấu chung của máy tiện; Máy tiện vít 16K20;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   113 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật tiện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Gia công các bề mặt phức tạp; Cơ sở lý thuyết về cắt gọt kim loại; Những khái niệm để mở rộng hiểu biết về kỹ thuật của người thợ tiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   93 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 1: Hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 1: Hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 1: Hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được phương pháp mồi hồ quang và duy trì hồ quang cháy; trình bày được kỹ thuật hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng; mồi hồ quang bằng hai phương pháp và duy trì hồ quang cháy ổn...

   27 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 5: Hàn góc có vát mép ở vị trí bằng (1F)

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 5: Hàn góc có vát mép ở vị trí bằng (1F)

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 5: Hàn góc có vát mép ở vị trí bằng (1F). Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn góc có vát mép; trình bày được kỹ thuật hàn góc có vát mép ở vị trí bằng; chuẩn bị phôi hàn, vát mép chi tiết hàn hình chữ V đúng kích thước bản vẽ; gá đính phôi hàn...

   24 p ctuet 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 4: Hàn góc không vát mép ở vị trí bằng (1F)

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 4: Hàn góc không vát mép ở vị trí bằng (1F)

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 4: Hàn góc không vát mép ở vị trí bằng (1F). Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được trình tự chuẩn bị phôi hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng; trình bày được kỹ thuật hàn góc không vát mép ở vị trí bằng phương pháp hàn hồ quang tay; chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ...

   24 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 7: Hàn lấp góc chữ “T” không vát mép ở vị trí 1F

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 7: Hàn lấp góc chữ “T” không vát mép ở vị trí 1F

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 7: Hàn lấp góc chữ “T” không vát mép ở vị trí 1F. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: trình bày được quy trình hàn góc chữ T không vát mép ở vị trí 1F bằng phương pháp hàn hồ quang tay; chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu và kiểu liên kết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 9: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngang (2G)

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 9: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngang (2G)

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 9: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngang (2G). Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: trình bày khái niệm, đặc điểm và kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngang; đọc bản vẽ và chuẩn bị mối ghép hàn đúng quy phạm; chọn chế độ hàn (dqh, Ih) khi biết kích thước phôi;... Mời các...

   15 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 8: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng (3G)

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 8: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng (3G)

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 8: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng (3G). Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước bản vẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; chuẩn bị vật liệu hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ an toàn; chọn chế độ hàn (dh, Ih,Uh,Vh) phù hợp với chiều dày vật...

   22 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ...

   27 p ctuet 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 3: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 3: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 3: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: trình bày đúng các thông số cơ bản của mối hàn như chiều cao, bề rộng của mối hàn, góc vát, khe hở, chiều dày mép vát của phôi hàn, tiết diện đắp; chuẩn bị phôi hàn, vát mép chi tiết hàn hình chữ V đúng...

   26 p ctuet 28/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số