• Ebook Các phương pháp gia công tinh: Phần 2

  Ebook Các phương pháp gia công tinh: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Các phương pháp gia công tinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Mài siêu tinh xác, mài bằng đai mài, gia công điện hóa, gia công tinh bằng mài tự do, đánh bóng bề mặt chi tiết máy,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p ctuet 27/07/2020 11 0

 • Ebook Các phương pháp gia công tinh: Phần 1

  Ebook Các phương pháp gia công tinh: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Các phương pháp gia công tinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng bề mặt chi tiết máy, gia công tinh bề mặt chi tiết máy bằng dụng cụ có lưỡi, mài bằng các loại đá mài,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p ctuet 27/07/2020 11 0

 • Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 5: Kỹ thuật lập trình PLC

  Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 5: Kỹ thuật lập trình PLC

  Bài giảng "Điều khiển logic và PLC - Bài 5: Kỹ thuật lập trình PLC" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở cho điều khiển logic, tổng hợp và tối thiểu hóa mạch logic tổ hợp, tổng hợp mạch logic tuần tự,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p ctuet 27/07/2020 5 0

 • Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 4: Tổng quan về PLC

  Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 4: Tổng quan về PLC

  Bài giảng "Điều khiển logic và PLC - Bài 4: Tổng quan về PLC" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về PLC, cấu trúc phần cứng và nguyên lý làm việc, ghép nối module vào ra logic, ghép nối module vào/ra tuần tự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   0 p ctuet 27/07/2020 4 0

 • Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 3: Tổng hợp mạch logic tuần tự

  Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 3: Tổng hợp mạch logic tuần tự

  Bài giảng "Điều khiển logic và PLC - Bài 3: Tổng hợp mạch logic tuần tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mạch logic tuần tự, tổng hợp mạch logic tuần tự, phương pháp ma trận trạng thái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p ctuet 27/07/2020 3 0

 • Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 2: Tổng hợp và tối thiếu hóa mạch logic tổng hợp

  Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 2: Tổng hợp và tối thiếu hóa mạch logic tổng hợp

  Bài giảng "Điều khiển logic và PLC - Bài 2: Tổng hợp và tối thiểu hóa mạch logic tổng hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mạch logic tổng hợp, tổng hợp mạch logic tổng hợp, tối thiểu hóa mạch logic tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   0 p ctuet 27/07/2020 5 0

 • Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 1: Cơ sở cho điều khiển logic

  Bài giảng Điều khiển logic và PLC - Bài 1: Cơ sở cho điều khiển logic

  Bài giảng "Điều khiển logic và PLC - Bài 1: Cơ sở cho điều khiển logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về điều khiển logic, đại số logic, biểu diễn hàm logic. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p ctuet 27/07/2020 3 0

 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kim phun đến công suất động cơ diesel

  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kim phun đến công suất động cơ diesel

  Trong bài viết này tác giả dùng phần mềm AVL – FIRE để nghiên cứu sự ảnh hưởng của kim phun nhiên liệu trong buồng đốt thống nhất, cụ thể là đường kính lỗ tia phun đến: công suất, moment cũng như khí thải trên động cơ Diesel (động cơ Diesel Kia JD – K3500).

   7 p ctuet 27/07/2020 5 0

 • Thiết kế, thi công mô hình hệ thống điều khiển động cơ Toyota Camry 2AR-FE và hệ thống tạo Pan ứng dụng IoT

  Thiết kế, thi công mô hình hệ thống điều khiển động cơ Toyota Camry 2AR-FE và hệ thống tạo Pan ứng dụng IoT

  Nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu đào tạo cho công nghiệp hiện nay, nhóm nghiên cứu đã thực hiện thiết kế thi công mô hình hệ thống điều khiển động cơ Toyota Camry 2AR-FE kết hợp triển khai ứng dụng công nghệ IoT để trích xuất các dữ liệu thông số cơ bản kết nối máy tính, điều khiển động cơ, hệ thống tạo Pan nhằm phục vụ tốt cho công tác...

   6 p ctuet 27/07/2020 5 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của sự xoáy lốc trên hệ thống nạp đến đặc tính động cơ xe máy

  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự xoáy lốc trên hệ thống nạp đến đặc tính động cơ xe máy

  Bài viết này nghiên cứu cải tiến hệ thống nạp trên xe máy 125cc, góp phần cải thiện sự hoà trộn hỗn hợp hoà khí nhằm nâng cao đặc tính động cơ. Nghiên cứu sử dụng các phần mềm Ansys mô phỏng cải tiến hệ thống nạp thông qua các hệ số xoáy lốc dọc (tumble ratio) và xoáy lốc ngang (swirl ratio) tương ứng với các trường hợp khác nhau.

   8 p ctuet 27/07/2020 5 0

 • Nghiên cứu mô phỏng hệ thống đánh lửa laser nhằm nâng cao đặc tính động cơ xăng

  Nghiên cứu mô phỏng hệ thống đánh lửa laser nhằm nâng cao đặc tính động cơ xăng

  Bài viết đã sử dụng phần mềm CATIA 3D để thiết kế các hệ thống cơ bản trên động cơ xe máy Honda Future FI 125cc, mô phỏng quá trình đánh lửa Laser – khi mô phỏng được cho động cơ 1 xy lanh thì ta có thể mô phỏng hệ thống đánh lửa Laser cho nhiều xy lanh, đây là hệ thống đánh lửa mới nhất trong tất cả các hệ thống đánh lửa trên động cơ...

   9 p ctuet 27/07/2020 5 0

 • Nghiên cứu bộ xúc tác xử lý khí thải trên động cơ xe gắn máy

  Nghiên cứu bộ xúc tác xử lý khí thải trên động cơ xe gắn máy

  Bài viết này trình bày một nghiên cứu về bộ xúc tác xử lý khí thải để giảm phát thải trên động cơ xe gắn máy sử dụng bộ chế hòa khí. Việc giảm lượng phát thải khí thải điển hình của xe máy được phân tích theo các chế độ vận tốc ổn định, khảo sát các điểm nhiệt độ và đo đạc so sánh các thành phần khí thải trước và sau khi sử...

   8 p ctuet 27/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số