Tài liệu nổi bật
 • Ebook Thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng

  Ebook Thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng

  Tài liệu "Thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng" trình bày các nội dung về các thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng như: Thủ tục hành chính cấp tỉnh; Thủ tục hành chính cấp huyện; Thủ tục hành chính cấp xã; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   276 p ctuet 26/06/2022 22 0

 • Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 2

  Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà người tham gia giao thông khu vực nông thôn, miền núi cần biết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p ctuet 25/04/2022 39 0

 • Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 1

  Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn - miền núi ở nước ta; nhận biết một số hành vi nguy hiểm ở khu vực nông thôn - Miền núi cần phòng tránh khi tham gia giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p ctuet 25/04/2022 36 0

 • Giáo trình Cấp thoát nước

  Giáo trình Cấp thoát nước

  Nội dung Giáo trình cấp thoát nước: Những khái niệm cơ bản về cấp thoát nước, mạng lưới cấp thoát nước, cấp nước cho công trường xây dựng, hệ thống cấp nước bên trong nhà, khái niệm chung về thoát nước, hệ thống thoát nước bên trong nhà, thi công đường ống. Cuốn sách có ích cho sinh viên, giảng viên ngành cấp thoát nước.

   116 p ctuet 21/01/2022 64 1

 • Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Định giá sản phẩm xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp xác định giá gói thầu, giá dự thầu, giá hợp đồng; Phương pháp lập giá dự thầu quốc tế đối với dự án đầu tư; Tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   58 p ctuet 29/11/2021 80 1

 • Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 1

  Giáo trình "Định giá sản phẩm xây dựng" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung và khái niệm về giá sản phẩm xây dựng; Phương pháp xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản; Phương pháp xác định tổng mức đầu tư, tổng dự án, dự toán xây dựng công trình;.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p ctuet 29/11/2021 87 1

 • Giáo trình Kinh tế công trình xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế công trình xây dựng: Phần 1

  Giáo trình "Kinh tế xây dựng": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; Tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng; Một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   152 p ctuet 28/10/2021 89 3

 • Giáo trình Kinh tế công trình xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế công trình xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kinh tế công trình xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng; Lao động và tiền lương trong xây dựng doanh nghiệp xây lắp; Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng; Quản lý chi phí xây dựng và phương pháp xác định chi phí xây dựng. Mời các...

   168 p ctuet 28/10/2021 85 3

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công tác đất và công tác xây gạch, đá; Công tác thi công bê tông toàn khối và công tác lắp ghép; Một vài loại máy và dụng cụ để lắp ghép;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   237 p ctuet 28/10/2021 84 2

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Công tác hoàn thiện và trang trí công trình; Công tác trát và trát trang trí; Công tác ốp, dán trần và tường; Công tác lát, láng và trải thảm; Công tác trang trí mặt sơn quét. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   196 p ctuet 28/10/2021 78 2

 • Quản lý chất lượng thi công cọc khoan nhồi

  Quản lý chất lượng thi công cọc khoan nhồi

  Trong vài thập niên gần đây, cọc khoan nhồi đã trở thành một giải pháp móng quen thuộc trong các công trình xây dựng ở VN. Nghiên cứu này các tác giả trình đã trình bày quản lý chất lượng thi công cọc khoan nhồi nhằm hỗ trợ các kỹ sư tư vấn nắm vững các kiến thức liên quan đến chất lượng thi công cọc khoan nhồi.

   7 p ctuet 28/10/2021 62 0

 • Phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị theo hướng kiến tạo thương hiệu đô thị để thúc đẩy nguồn lực phát triển đô thị

  Phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị theo hướng kiến tạo thương hiệu đô thị để thúc đẩy nguồn lực phát triển đô thị

  Bài viết tập trung đi tìm nguồn lực để phát triển đô thị thông qua phân tích về cơ hội, cách thức khai thác giá trị của di sản kiến trúc đô thị nhằm kiến tạo thương hiệu cho đô thị để sản sinh nguồn lực phát triển, áp dụng cho các đô thị Việt Nam.

   8 p ctuet 28/10/2021 64 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số