• Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 2 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 2 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 2 Gia cố đất nền yếu phương pháp trụ đất xi măng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp trụ đất-xi măng; Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng; Trình tự tính toán trụ đất xi-măng; Thi công trụ đất xi-măng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p ctuet 29/11/2021 39 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 3 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 3 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 3 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng vải địa kĩ thuật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về vải địa kỹ thuật; Chức năng của vải địa kỹ thuật; Yêu cầu kỹ thuật của vải địa kỹ thuật; Tác dụng của vải địa kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p ctuet 29/11/2021 44 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 4 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 4 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 4 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng giếng cát, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và các thuật ngữ; Các yêu cầu về vật liệu; Thi công giếng cát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p ctuet 29/11/2021 45 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 5 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 5 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 5 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng cọc cát đầm chặt, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về cọc cát đầm chặt; Ưu nhược điểm của cọc cát đầm chặt; Phạm vi áp dụng của cọc cát đầm chặt; Tính toán – thiết kế cọc cát đầm chặt;... Mời các bạn cùng tham...

   43 p ctuet 29/11/2021 37 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương Mở đầu - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương Mở đầu - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá chương mở đầu Giới thiệu chung học phần; Giới thiệu về các phương pháp cải tạo nền đất yếu; Giới thiệu về các giải pháp cải tạo đất đá cứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p ctuet 29/11/2021 38 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 1 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 1 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 1 Gia cố đất nền yếu phương pháp làm chặt cơ học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chặt của đất; Một số phương pháp làm chặt cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p ctuet 29/11/2021 36 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 6 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 6 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 6 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng bơm hút chân không, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về bơm hút chân không; Quy trình thi công; Thi công bơm hút chân không; An toàn lao động và vệ sinh môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p ctuet 29/11/2021 42 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 7 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 7 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 7 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng bấc thấm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp bấc thấm; Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng; Thi công bấc thấm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p ctuet 29/11/2021 36 0

 • Ebook Tính kết cấu theo phương pháp động lực học: Phần 2

  Ebook Tính kết cấu theo phương pháp động lực học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tính kết cấu theo phương pháp động lực học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dao động của khung phẳng; Dao động của hệ dầm trực giao; Giao động của khung không gian; Dao động của giàn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p ctuet 28/10/2021 68 1

 • Ebook Tính kết cấu theo phương pháp động lực học: Phần 1

  Ebook Tính kết cấu theo phương pháp động lực học: Phần 1

  Ebook "Tính kết cấu theo phương pháp động lực học": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống bậc tự do không có lực cản; Hệ thống bậc tự do có lực cản; Hệ một bậc tự do dưới tác dụng của tải trọng điều hòa; Hệ chịu tác dụng của tải trọng động khái quát; Chuỗi Fourier áp dụng vào việc tính các tải trọng chu kỳ;... Mời các...

   111 p ctuet 28/10/2021 44 1

 • Giáo trình Kinh tế công trình xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế công trình xây dựng: Phần 1

  Giáo trình "Kinh tế xây dựng": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; Tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng; Một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   152 p ctuet 28/10/2021 60 2

 • Giáo trình Kinh tế công trình xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế công trình xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kinh tế công trình xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng; Lao động và tiền lương trong xây dựng doanh nghiệp xây lắp; Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng; Quản lý chi phí xây dựng và phương pháp xác định chi phí xây dựng. Mời các...

   168 p ctuet 28/10/2021 59 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số