• Hướng dẫn đồ án nền móng

  Hướng dẫn đồ án nền móng

  Đồ án Nền móng là môn học trong chương trình đào tạo đại học các ngành xây dựng. Ngoài ra, trong luận văn tốt nghiệp phần Nền móng thường chiếm từ 20% đến 70% dung lượng. Vì vậy chúng tôi cố gắng tóm tắt tront quyển sách nhỏ này các điều cần thiết tối thiểu cho công việc thiết kế nền móng công trình...

   117 p ctuet 10/03/2013 458 7

 • Chống sét cho công trình xây dựng-hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và vảo trì hệ thống

  Chống sét cho công trình xây dựng-hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và vảo trì hệ thống

  Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn nayf cũng đưa ra những chỉ dẫn cho việc chống sét đối với các trường hợp đặc biệt như kho chứa chất nổ, nhưng công trình tạm như cần cẩu.Sét hay tia sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và...

   126 p ctuet 10/03/2013 333 2

 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Mục đích của môn học này là phát triển một kiến thức chuyên sâu về công trình BTCT chủ yếu dựa trên các phương pháp phát triển mới và áp dụng gần đây ở các nước tiên tiến Âu Mỹ (tiêu chuNn Mỹ ACI 318, tiêu chuNn châu Âu Eurocode 8). Mục tiêu chính sẽ là các hiểu biết về chế độ làm việc, phân tích và thiết kế các thành phần, kết cấu, và...

   253 p ctuet 10/03/2013 337 6

 • Giám sát thi công và Nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng

  Giám sát thi công và Nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành thiết kế, xây dựng - Giám sát thi công và Nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng. Trang bị tiện nghi trong công trình dân dụng ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong việc đầu tư và xây dựng công trình.

   78 p ctuet 10/03/2013 343 3

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật 2

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật 2

  Trong các dự án đầu tư xây dựng, xây dựng là việc xây, tạo dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù hoạt động này được xem là riêng lẻ, song trong thực tế, đó là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Hoạt động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng; giám sát bởi kỹ sư tư vấn giám sát cùng với kỹ sư xây dựng...

   58 p ctuet 10/03/2013 754 5

 • Kinh tế Máy xây dựng và xếp đỡ ( Ts Nguyễn Bính )

  Kinh tế Máy xây dựng và xếp đỡ ( Ts Nguyễn Bính )

  Trong công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản, giap thông, thủy lợi, thủy điện... máy xây dựng và xếp dỡ là các thiết bị không thể thiếu, do vật các ngành và các đơn vị thi công đã có những quan tâm đáng kể đến việc đầu tư khai thác máy xây dựng.

   181 p ctuet 10/03/2013 329 3

 • Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng - lập dự toán

  Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng - lập dự toán

  Tài liệu hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng phục vụ lập dự toán xây dựng công trình. Tài liệu dùng để tham khảo cho học viên lớp đo bóc khối lượng lập dự toán do Công ty Giá Xây Dựng tổ chức tại 220 đường Láng, Hà Nội.

   46 p ctuet 10/03/2013 446 2

 • Công nghệ ván khuôn trượt - Xây dựng nhà cao tầng

  Công nghệ ván khuôn trượt - Xây dựng nhà cao tầng

  Công nghiệp hóa xây dựng là quá trình biến sản xuất xây dựng được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công là chính thành quá trình sản xuất xây dựng được thực hiện bằng phương pháp sản xuất đại công nghiệp. Đặc trưng của công nghiệp hóa bao gồm: Trình độ cơ giới hóa cao quá trình thi công và vận chuyển kết hợp với tự động hóa;...

   77 p ctuet 10/03/2013 307 4

 • CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG

  CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG

  Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những chỉ dẫn cho việc chống sét đối với các trường hợp đặc biệt như kho chứa chất nổ, những công trình tạm như cần cẩu, khán đài bằng kết cấu khung thép, và các chỉ dẫn chống sét cho các hệ...

   126 p ctuet 10/03/2013 534 5

 • Thực nghiệm vật liệu và công trình xây dựng

  Thực nghiệm vật liệu và công trình xây dựng

  Giáo trình thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng được viết theo chương trình đào tạo chuyên ngành xây dựng công trình giao thông. Nội dung của giáo trình bao gồm các thử nghiệm chính cho các vật liệu xây dựng cầu đường như cốt liệu, bê tông át phan, thép, phần thiết kế thành phần vật liệu và thử nghiệm chất lượng vật liệu trong công trình

   290 p ctuet 10/03/2013 361 3

 • Định mức xây dựng

  Định mức xây dựng

  Tài liệu " Định mức xây dựng " trình bày nghiên cứu và quan sát các quá trình sản xuất để xây dựng định mức được tiến hành theo thời gian và không gian nhất định. Khi nghiên cứu 1 quá trình nào hay 1 mặt nào đó phải xem xét nó trong 1 tổng thể của quy trình và điều kiện sản xuất trong 1 trạng thái luôn luôn biến động phụ thuộc vào sự thay...

   101 p ctuet 10/03/2013 279 2

 • Kỹ thuật xây dựng đại cương

  Kỹ thuật xây dựng đại cương

  Xây dựng cơ bản là một lĩnh vực hoạt động sản xuất, bao gồm toàn bộ các công việc có liên quán tới việc thực hiện các chủ trương đầu tư xây dựng mà kết quả của nó là các công trình...Quan hệ giữa lực P và biến dạng ∆ l được biểu diễn như sau : EF P= ∆l l Trong đó : - E là mô đun đàn hồi của vật liệu (mô đun Young) - F là tiết diện...

   184 p ctuet 10/03/2013 291 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số