• Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 2: Kỹ năng bán hàng và quản lý chế độ khách hàng lớn. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tìm hiểu về hành vi mua hàng của khách hàng, kỹ năng bán hàng cá nhân, quản lý chế độ khách hàng lớn.

   19 p ctuet 23/07/2019 205 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 4: Quản lý đội ngũ bán hàng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Xác định nhu cầu nhân sự bán hàng và tổ chức đội ngũ bán hàng, tuyển dụng đội ngũ bán hàng, đào tạo đội ngũ bán hàng, đãi ngộ và tạo động lực, đánh giá kết quả công việc.

   18 p ctuet 23/07/2019 256 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 3: Lập kế hoạch bán hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Phân tích tình hình thị trường và dự báo bán hàng, thiết lập mục tiêu, phác thảo và lựa chọn phương án bán hàng, thiết lập ngân sách bán hàng.

   15 p ctuet 23/07/2019 187 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 5: Tổ chức điểm bán hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Lựa chọn địa điểm bán hàng, tổ chức không gian và trưng bày hàng hóa, xây dựng hình ảnh địa điểm bán hàng.

   12 p ctuet 23/07/2019 185 2

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng trong kinh doanh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng trong kinh doanh, khái luận quản trị bán hàng, nghề bán hàng.

   21 p ctuet 23/07/2019 158 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6, 7 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6, 7 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 6, 7: Kiểm soát bán hàng, chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và vai trò của kiểm soát bán hàng, quy trình kiểm soát bán hàng, các công cụ kiểm soát bán hàng, khái quát về chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

   10 p ctuet 23/07/2019 188 1

 • Bài giảng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về logistics & business logistics, vai trò của business logistics, các dòng business logistics + Chi phí logistics, kho hàng và hàng tồn kho,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p ctuet 23/07/2019 151 1

 • Ứng dụng mô hình Fuzzy-TOPSIS đánh giá chiến lược quản lý chuỗi cung ứng: Ví dụ điển hình tại công ty bia Sài Gòn miền Tây

  Ứng dụng mô hình Fuzzy-TOPSIS đánh giá chiến lược quản lý chuỗi cung ứng: Ví dụ điển hình tại công ty bia Sài Gòn miền Tây

  Chiến lược quản lý chuỗi cung ứng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển doanh nghiệp và đang là vấn đề được quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây. Để lựa chọn được chiến lược phù hợp, doanh nghiệp cần có những phương pháp đánh giá hiệu quả. Nghiên cứu này đề xuất sử dụng mô hình Fuzzy-TOPSIS (Technique...

   8 p ctuet 23/07/2019 156 1

 • Chuỗi cung ứng lạnh và sự cần thiết phải phát triển chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam

  Chuỗi cung ứng lạnh và sự cần thiết phải phát triển chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam

  Bài viết đề cập đến khái niệm và đặc điểm của chuỗi cung ứng lạnh, phân tích các nhân tố quyết định xu hướng phát triển chuỗi cung ứng lạnh trên thế giới. Trên cơ sở đó, bài viết nghiên cứu chi tiết sự cần thiết phải xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam nhằm đáp ứng đòi hỏi về chất lượng của các mặt hàng...

   8 p ctuet 23/07/2019 139 1

 • Nghiên cứu và đề xuất mô hình doanh nghiệp thương mại trong chuỗi cung ứng cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Nghiên cứu và đề xuất mô hình doanh nghiệp thương mại trong chuỗi cung ứng cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Để giải quyết những vấn đề bất cập trong chuỗi cung ứng cây giống lâm nghiệp, cần có một Doanh nghiệp Thương mại (DN TM) quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm mang lại lợi ích cho các thành viên trong chuỗi. Đề tài này mong muốn tạo sự chủ động trong sản xuất cũng như tiêu thụ góp phần nâng cao đời sống xã hội cho các hộ nông dân trên địa...

   14 p ctuet 23/07/2019 142 1

 • Đề xuất mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm hải sản tươi sống khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh Khánh Hòa

  Đề xuất mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm hải sản tươi sống khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh Khánh Hòa

  Nghiên cứu tập trung phân tích và đánh giá các bên liên quan trong chuỗi cung ứng sản phẩm khai thác hải sản, khả năng đáp ứng và mối liên kết giữa các bên liên quan, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của chuỗi cung ứng điển hình. Dựa trên các dữ liệu phân tích về hoạt động chuỗi, nghiên cứu đã đề xuất mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm khai...

   10 p ctuet 23/07/2019 135 1

 • Chuỗi cung ứng xanh thủy sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Chuỗi cung ứng xanh thủy sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Nội dung bài viết trình bày để giải quyết vấn đề này các doanh nghiệp cần nhìn nhận đúng đắn và nghiêm túc về chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng xanh. Theo đó, cần có các biện pháp giảm tác động xấu đến môi trường trong các hoạt động của chuỗi cung ứng bao gồm: Hoạch định, tìm nguồn cung ứng, sản xuất, phân phối và trả lại....

   10 p ctuet 23/07/2019 410 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số