• Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 1

  Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening trình bày các nội dung nghe về các chủ đề: Small talk, Part-Time jobs, successful businesses; gadgets and Machines, character traits; cooking; housing, apartment problems; friendship, television; cities.

   87 p ctuet 28/11/2022 5 0

 • Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 2

  Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 2

  Những bài nghe trong cuốn sách "Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening" được biên soạn phức tạp hơn, với những cuộc độc thoại, hội thoại dài mang rất nhiều thông tin. Người học buộc phải nghe được nội dung chính của bài và tránh các bẫy có thể gặp phải trong quá trình làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   101 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm: Phần 1

  "Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên tắc chính và chuẩn bị cơ bản trong các nghiên cứu hóa sinh học; Các quy trình thí nghiệm thông thường; Phân tách các chất bằng ly tâm... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   62 p ctuet 28/11/2022 6 0

 • Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm: Phần 2

  Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tách các chất bằng sắc ký; Phân tách các chất bằng điện di; Một số phương pháp phân tích các hợp chất sinh học thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p ctuet 28/11/2022 5 0

 • Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu) trình bày các vấn đề cơ bản nhất về thiết kế các chi tiết và bộ phận máy, cách tính toán động học những hệ thống dẫn động bằng cơ khí, phương pháp thiết kế các bộ truyền và xác định kết cấu các chi tiết và bộ phận máy. Phần 1 của tài liệu gồm 7 chương đầu, mời các bạn cùng tham...

   151 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook Thiết kế chi tiết máy (Tái bản lần thứ sáu) trình bày các vấn đề cơ bản nhất về thiết kế các chi tiết và bộ phận máy, cách tính toán động học những hệ thống dẫn động bằng cơ khí, phương pháp thiết kế các bộ truyền và xác định kết cấu các chi tiết và bộ phận máy. Phần 2 của tài liệu gồm các chương tiếp theo, mời các bạn cùng...

   226 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu; tìm kiếm và sắp xếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p ctuet 28/11/2022 7 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - Trần Hạnh Nhi

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc dữ liệu động; cấu trúc cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p ctuet 28/11/2022 7 0

 • Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 1

  Ebook "Cơ sở kỹ thuật điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về gia công điện; Gia công mặt trụ ngoài; Quy trình công nghệ gia công tiện; Gia công lỗ trụ; Quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng bạc; Các cơ cấu chung của máy tiện; Máy tiện vít 16K20;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   113 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật tiện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật tiện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Gia công các bề mặt phức tạp; Cơ sở lý thuyết về cắt gọt kim loại; Những khái niệm để mở rộng hiểu biết về kỹ thuật của người thợ tiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   93 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 1

  Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 1

  Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các phương trình chế độ xác lập của hệ thống điện; Các phương trình điện áp nút khi đến tỷ số biến đổi của các máy biến áp; Phương pháp giải các phương trình chế độ xác lập của hệ thống điện;......

   72 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 2

  Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 2

  Giáo trình Mạng lưới điện: Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp - Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Tính chế độ xác lập của các hệ thống điện phức tạp; Phân tích chế độ làm việc của các đường dây dài. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p ctuet 28/11/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số