• Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu với mục tiêu nhằm cung cấp kiến thức nền cho sinh viên về cơ sở lý thuyết, nguyên tắc hoạt động của GPS. Giới thiệu các ứng dụng của GPS đóng góp cho khoa học không gian, GIS và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p ctuet 28/11/2022 3 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhu cầu định vị của con người; Tiến trình phát triển của các phương pháp định vị; Tổng quan về GPS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định vị thông thường (toán học); Định vị trong GPS; Nguyên lý hoạt động của GPS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thông tin truyền từ vệ tinh GPS; Sóng mang; Mã tín hiệu; Tin nhắn dẫn đường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sai số vệ tinh; Sai số truyền tín hiệu; Sai số bộ thu; Sai số vị trí tương đối vệ tinh - bộ thu; Sai số do con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình thức đo định vị điểm và định vị tương đối (DGPS); Dạng xử lý dữ liệu đo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p ctuet 28/11/2022 4 0

 • Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 1

  Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 1

  Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu lịch sử sự ra đời của kỹ thuật OFDM; Lý thuyết về sự điều chế về đơn sóng mang và đa sóng mang, đặc biệt là điều chế đa sóng mang trực giao OFDM; Lý thuyết điều chế OFDM;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   30 p ctuet 23/10/2022 9 0

 • Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 2

  Ebook Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Bộ sách Kỹ thuật thông tin số (Tập 2: Lý thuyết và ứng dụng của kỹ thuật OFDM)" trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về các đặc tính của phổ tín hiệu OFDM; Các phương pháp thông dụng để khôi phục kênh truyền cho hệ thống OFDM. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   61 p ctuet 23/10/2022 11 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Ebook "Hệ thống điều khiển thông minh" trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh trong việc thiết kế các hệ thống điều khiển. Phần 1 của tài liệu cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổng quan điều khiển thông minh; hệ mờ; mạng thần kinh; giải thuật di truyền; điều khiển trực tiếp;... Mời các...

   231 p ctuet 23/08/2022 31 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  "Hệ thống điều khiển thông minh" được biên soạn nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học các ngành Tự động hóa, Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy khi học môn Hệ thống điều khiển thông minh. Phần 2 của tài liệu tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nhận dạng hệ phi tuyến; điều khiển dựa vào mô hình; điều...

   189 p ctuet 23/08/2022 30 0

 • Điều khiển trượt giảm độ rung cho robot công nghiệp IRB 120

  Điều khiển trượt giảm độ rung cho robot công nghiệp IRB 120

  Bài viết Điều khiển trượt giảm độ rung cho robot công nghiệp IRB 120 trình bày việc sử dụng hệ số khuếch đại biến thiên theo hàm mũ trong luật điều khiển trượt để có thể hạn chế độ rung và giảm thời gian quá độ của toàn hệ một cách tốt hơn so với bộ điều khiển trượt cơ bản sử dụng hệ số khuếch đại là hằng số.

   7 p ctuet 25/07/2022 28 0

 • Thiết kế bộ điều khiển bền vững thích nghi trên cơ sở mạng nơ rôn điều khiển cho robot công nghiệp

  Thiết kế bộ điều khiển bền vững thích nghi trên cơ sở mạng nơ rôn điều khiển cho robot công nghiệp

  Bài viết Thiết kế bộ điều khiển bền vững thích nghi trên cơ sở mạng nơ rôn điều khiển cho robot công nghiệp đề xuất một bộ điều khiển bền vững thích nghi trên cơ sở mạng nơ rôn cho robot công nghiệp. Trong thực tế robot là một hệ thống phi tuyến và trong quá trình làm việc, chúng thường phải chịu đựng ma sát phi tuyến, sự thay đổi của tải...

   6 p ctuet 25/07/2022 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số