• Ebook Tự động hóa trong công nghiệp với S7 và Protool: Phần 1

  Ebook Tự động hóa trong công nghiệp với S7 và Protool: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tự động hóa trong công nghiệp với S7 và Protool" trình bày những nội dung chính sau: thực hành với S7 200 và S7 300; điều khiển bồn trộn hóa chất; điều khiển tuần tự 4 động cơ; điều khiển máy khoan; điều khiển hệ thống dẫn nước; điều khiển đèn giao thông; điều khiển hệ 3 động cơ; điều khiển hệ thống đổ nguyên...

   200 p ctuet 28/11/2023 8 0

 • Ebook Tự động hóa trong công nghiệp với S7 và Protool: Phần 2

  Ebook Tự động hóa trong công nghiệp với S7 và Protool: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tự động hóa trong công nghiệp với S7 và Protool" trình bày những nội dung chính sau: thực hành với S7 và Protool; màn hình giao tiếp OP 170B; mô phỏng hoạt động của băng tải; điều khiển đèn giao thông; điều khiển thang máy; mô phỏng hoạt động của đèn giao thông và thang máy với protool/pro CS; thiết kế mô hình bồn trộn nhiên liệu;...

   246 p ctuet 28/11/2023 8 0

 • Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 1

  Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 1

  Tài liệu "Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về các bài toán tối ưu hóa; Quy hoạch tuyến tính; Quy hoạch lồi; Quy hoạch phi tuyến không bị ràng buộc; Quy hoạch phi tuyến bị ràng buộc; Phân tích và hồi quy số liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p ctuet 28/11/2023 13 0

 • Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về cực trị phiếm hàm; Điều khiển tối ưu; Một số bài toán tổng hợp tối ưu của hệ điều khiển; Một số bài toán thiết kế tối ưu cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   199 p ctuet 28/11/2023 9 0

 • Ebook Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kỹ thuật truyền số liệu" trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Mạng truyền số liệu và sự chuẩn hóa; Chương 2 - Giao tiếp vật lý; Chương 3 - Giao tiếp kết nối dữ số liệu; Chương 4 - Xử lý số liệu truyền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p ctuet 28/11/2023 6 0

 • Ebook Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật truyền số liệu" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 5 - Cơ sở của giao thức; Chương 6 - Các giao thức điều khiển liên kết số liệu; Chương 7 - Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p ctuet 28/11/2023 5 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Quyển 3): Phần 2

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Quyển 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lý thuyết điều khiển tự động: Thông thường và hiện đại (Quyển 3)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về hệ ngẫu nhiên; Hệ tuyến tính với tác động ngẫu nhiên dừng; Hệ phi tuyến với tác động ngẫu nhiên dừng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   102 p ctuet 24/07/2023 68 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Quyển 3): Phần 1

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Quyển 3): Phần 1

  Tài liệu "Lý thuyết điều khiển tự động: Thông thường và hiện đại (Quyển 3)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về hệ phi tuyến; Tuyến tính hóa; Động học các hệ phi tuyến; Tuyến tính hóa điều hòa; Tính ổn định của hệ phi tuyến; Chất lượng của quá trình điều khiển trong hệ phi tuyến; Tổng hợp hệ phi tuyến;... Mời các...

   238 p ctuet 24/07/2023 60 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại: Phần 2

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều khiển thích nghi; Hệ cực trị; Hệ giải tích; Phương pháp tổng quát khảo sát các hệ thích nghi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p ctuet 24/07/2023 50 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại: Phần 1

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại: Phần 1

  Tài liệu "Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng của hệ điều chỉnh tự động; Thông số tối ưu của cơ cấu điều khiển; Điều khiển tối ưu; Các phương pháp điều khiển tối ưu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p ctuet 24/07/2023 48 0

 • Ebook Robot trên không: Phần 2

  Ebook Robot trên không: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Thiết kế robot trên không" trình bày các nội dung: Máy bay không người lái hiện đại, robot bay bốn nhánh rotor cánh quạt, robot bay nhiều nhánh rotor cánh quạt, robot trên không có cánh vỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p ctuet 24/07/2023 49 0

 • Ebook Robot trên không: Phần 1

  Ebook Robot trên không: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Robot trên không" trình bày các nội dung: Sự phát triển của khoa học công nghệ robot, kiến thức cơ sở về thiết bị bay, hệ thống cảm biến và thiết bị công nghệ phụ trợ, máy bay không người lái hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p ctuet 24/07/2023 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERctuet236747685vi