• Ebook Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

  Ebook Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

  Cuốn sách "Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ: Cấu trúc, chức năng, lập trình, vận hành" diễn giải một cách nhìn tổng quát về trình độ hiện tại và khuynh hướng phát triển của ngành điều khiển số cho máy công cụ, các vấn đề cấu trúc, chức năng của các hệ điều khiển số và máy công cụ điều khiển số, cũng như các biện pháp khai...

   214 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Tự động nhận dạng điều chế dưới tác động của nhiễu pha-đinh đa đường sử dụng kỹ thuật học sâu

  Tự động nhận dạng điều chế dưới tác động của nhiễu pha-đinh đa đường sử dụng kỹ thuật học sâu

  Bài viết trình bày phương pháp nhận dạng tín hiệu dựa trên các mô hình mạng nơ ron tích chập và khảo sát độ chính xác khi nhận dạng tín hiệu điều chế. Các kết quả mô phỏng cho độ chính xác cao so với các mô hình phân loại tín hiệu trong điều kiện tín hiệu chỉ chịu tác động của nhiễu tạp âm trắng.

   5 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Một khảo sát về giải pháp phân cụm và định tuyến cho mạng cảm biến không dây theo tiếp cận logic mờ

  Một khảo sát về giải pháp phân cụm và định tuyến cho mạng cảm biến không dây theo tiếp cận logic mờ

  Bài viết này khảo sát một cách có hệ thống các đề xuất trước đây sử dụng logic mờ trong các quyết định phân cụm và chọn chủ cụm. Khác với các nghiên cứu khảo sát của các tác giả trước, nghiên cứu này tiếp cận từ các nguyên lý cơ bản của lý thuyết mờ để phân loại các hướng nghiên cứu gần đây. Từ đó, những ưu nhược điểm của...

   6 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Giải pháp truyền thanh không dây dựa trên IoT trong hệ thống cảnh báo từ xa

  Giải pháp truyền thanh không dây dựa trên IoT trong hệ thống cảnh báo từ xa

  Bài viết nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát thanh không dây sử dụng công nghệ 3G/4G để truyền, nhận bản tin cảnh báo và công nghệ IoT để quản lý các trạm loa nhằm giải quyết bài toán truyền thông thông tin giữa chính quyền và người dân, cung cấp thông tin hữu ích về chính sách, tình huống khẩn cấp.

   6 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Tổng hợp tiếng nói tiếng Việt dựa trên mạng CNN với tập dữ liệu hạn chế

  Tổng hợp tiếng nói tiếng Việt dựa trên mạng CNN với tập dữ liệu hạn chế

  Bài viết đề xuất một mô hình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt dựa trên việc áp dụng phương pháp Transfer Learning vào mô hình Deep Convolution Neural Network để sinh ra tiếng nói mới dựa trên tập dữ liệu huấn luyện rất nhỏ. Mô hình của chúng tôi có thể tổng hợp giọng nói mới với lượng dữ liệu huấn luyện nhỏ hơn 45 lần so với khi dùng mô hình...

   6 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Một giao thức truy cập ngẫu nhiên cho hệ thống Cell-Free Massive MIMO

  Một giao thức truy cập ngẫu nhiên cho hệ thống Cell-Free Massive MIMO

  Bài viết trình bày phát triển giao thức A-ACB, đã được đề xuất cho hệ thống Cellular Massive MIMO, sang áp dụng cho hệ thống Cell-Free Massive MIMO. Kết luận rút ra ở đây là trong ứng dụng mMTC, theo hướng nghiên cứu phân giải va chạm trong truy cập ngẫu nhiên dựa trên cấp phát (Grant-based) thì giao thức A-ACB là một ứng viên tiềm năng tốt.

   5 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Ứng dụng AI-Vision phát hiện sự cố trên băng chuyền trong nhà máy sản xuất thông minh

  Ứng dụng AI-Vision phát hiện sự cố trên băng chuyền trong nhà máy sản xuất thông minh

  Ngày càng có nhiều sự quan tâm đến ý tưởng về các nhà máy thông minh với 92% giám đốc điều hành sản xuất tin rằng đây là con đường của tương lai, với lượng dữ liệu đang tăng lên từng ngày mô hình nhà máy thông minh là một môi trường nơi máy móc và thiết bị có thể cải thiện quy trình thông qua tự động hoá và tối ưu hoá, do đó cần tận...

   5 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Cải thiện độ chính xác của hệ thống định vị trong nhà dựa trên phân tích lỗi truyền lan

  Cải thiện độ chính xác của hệ thống định vị trong nhà dựa trên phân tích lỗi truyền lan

  Bài viết nghiên cứu về hệ thống định vị trong nhà – một hệ thống góp phần thiết yếu trong cuộc sống hiện nay. Một yếu tố quan trọng trong hệ thống định vị là sự chính xác của kết quả đầu ra, nói cách khác là sai số giữa kết quả ước tính và vị trí thực tế của đối tượng định vị cần giảm xuống nhỏ nhất.

   6 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Ăng-ten đa băng tần sử dụng với mạch tích hợp LR1110 trong ứng dụng định vị đa môi trường

  Ăng-ten đa băng tần sử dụng với mạch tích hợp LR1110 trong ứng dụng định vị đa môi trường

  Bài viết này trình bày một ăng-ten ba băng tầng với cấu trúc 2 mảnh FR4 đặt vuông góc với nhau, ăng-ten hoạt động được ở 3 dải tần là 0.868 GHz, 1.575 GHz và 2.4 GHz, những dải tần này phù hợp với các công nghệ truyền thông LoRa, GPS/GNSS và WiFi/BLE.

   5 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Cải thiện bảo mật lớp vật lý trong mạng vô tuyến NOMA bằng mảng anten

  Cải thiện bảo mật lớp vật lý trong mạng vô tuyến NOMA bằng mảng anten

  Trong bài viết này, nhóm tác giả đã đưa ra mô hình truyền thông vô tuyến với kỹ thuật NOMA kết hợp mảng anten để cải thiện bảo mật lớp vật lý. Mô hình đưa ra gồm ba nút: Nguồn, đích và nút nghe lén.

   6 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Nghiên cứu phát triển bộ thu mềm hệ thống thông tin tương tự dựa trên công nghệ RTL-SDR phục vụ đào tạo

  Nghiên cứu phát triển bộ thu mềm hệ thống thông tin tương tự dựa trên công nghệ RTL-SDR phục vụ đào tạo

  Bài viết này giới thiệu phát triển một bộ thu mềm RTL-SDR cho hệ thống thông tin tương tự sử dụng điều tần (FM - Frequency Modulation). Bộ thu FM RTL-SDR có thể làm việc để thu được tín hiệu FM của các đài phát thanh FM như Hải Phòng, tại tần số 93,7MHz.

   6 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 2

  Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập điều khiển tự động" tiếp tục trình bày những nội dung về: Các hệ có các thông số biến đổi, các hệ có trễ và với các thông số phân bố, các hệ xung, lập các phương trình của các hệ không tuyến tính, các phương pháp nghiên cứu chính xác độ ổn định và tự dao động, các phương pháp gần đúng...

   227 p ctuet 28/05/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số