Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 7 - TS. Đặng Xuân Trường

Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 7 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng bấc thấm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp bấc thấm; Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng; Thi công bấc thấm;... Mời các bạn cùng tham khảo!