Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 2 - TS. Đào Sỹ Đán

Chương 2 - Liên kết trong kết cấu thép gồm có những nội dung cụ thể sau: Đại cương về liên kết trong kết cấu thép, liên kết bu lông, liên kết hàn, tính toán liên kết phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo.