Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05): Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

Bài giảng môn học Kết cấu thép (theo 22 TCN 272-05) - Chương 3: Cấu kiện chịu lực dực trọc. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cấu kiện chịu kéo, cấu kiện chịu nén. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.