Bài giảng Tổng quan về quản lý chất lượng - Phạm Sanh

Nội dung của bài giảng Tổng quan về quản lý chất lượng trình bày hai nội dung chính, đó là: Mô hình quản lý chất lượng theo ISO, quản lý chất lượng theo EU. Hy vọng bài giảng này có thể giúp ích cho các giáo viên và sinh viên trong quá trình học tập và giảng dạy.