Chuyên đề ngữ âm tiếng Anh: Trọng Âm - Tập 1

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học và ôn tập môn tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tập 1 chuyên đề ngữ âm tiếng Anh "Trọng Âm" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm những câu hỏi bài tập trắc nghiệm về trọng âm trong tiếng Anh. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.