Ebook Cơ điện tử (Hệ thống trong chế tạo máy): Phần 1

Ebook Cơ điện tử (Hệ thống trong chế tạo máy): Phần 1 trình bày tổng quan về các thành phần chủ yếu của hệ thống cơ điện tử; Mô hình hệ thống cơ điện tử trong chế tạo máy; Đáp ứng động cơ của các hệ thống; Mô hình hệ thống động học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.