Ebook Hướng dẫn thực hành kỹ thuật khai triển gò - hàn: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hướng dẫn thực hành kỹ thuật khai triển gò - hàn" tiếp tục trình bày các kiến thức: Hàn hồ quang Wolfram - khí trơ, hàn hồ quang lõi trợ rung, hàn điện xỉ và hàn điện khí, kim loại học hàn, kiểm tra và đánh giá mối hàn,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.