Ebook Phát huy tiềm năng cùng NLP (Tập 1): Phần 1

Ebook Phát huy tiềm năng cùng NLP (Tập 1) là quyển cẩm nang cho trí não, dựa trên những nguyên tắc về Lập trình ngôn ngữ tư duy – Neuro Linguistic Programming (viết tắt là NLP). Nó chỉ ra một số kỹ thuật - tất cả đều hết sức đơn giản - để học cách điều khiển tâm trí, giúp chúng ta “tái lập trình” bản thân. Điểm chính khi đọc quyển sách này không phải nằm ở những thông tin mới mẻ, mà là học cách sử dụng những thông tin bạn có trong tay nhưng không biết hoặc chưa dùng đến. Nội dung sách được tổ chức biên soạn với 29 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.