Ebook Sức mạnh từ tấm lòng kính yêu Bác: Phần 1 - Nguyễn Ngọc Truyện

Cuốn sách "Sức mạnh từ tấm lòng kính yêu Bác" của tác giả Nguyễn Ngọc Truyện gồm 79 bài viết, là 79 bông hoa dâng Bác, viết về đạo đức cách mạng của Người, lối sống giản dị, những bài học gần gũi trong cuộc sống lần đầu được công bố bởi những tác giả là những người đã từng sống bên Bác, từng gặp Bác... Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.