Ebook Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta: Phần 1 - Nguyễn Sông Lam

Quyển sách "Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta" là những câu chuyện chân thực, những tình cảm thiêng liêng được viết lại một cách chân thành, một nỗi cảm phục và lòng kính yêu vô hạn đối với Bác. Trong tập sách này có rất nhiều tư liệu mới, vừa được công bố trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày sinh của Bác. Quyển sách được chia làm 3 phần: Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta, Văn nghệ sĩ với Bác Hồ, Thế giới viết về Người và một phần phụ lục. Mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua phần 1 ebook sau đây.