Ebook Thuật đấu trí Châu Á: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Thuật đấu trí Châu Á, có kết cấu nội dung gồm 3 phần, giới thiệu về: cuộc đấu trí, chuẩn bị cho trận đấu, người kiến, giới thiệu về nữ chúa, cuộc chạy đua vượt rào, phương Tây trong cái nhìn Trung Quốc,...Mời các bạn cùn tham khảo!