Ebook Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng: Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

Nối tiếp nộ dung của phần 1 cuốn sách "Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng" giới thiệu các tiêu chuẩn thiết kế công trình công nghiệp, nông nghiệp và thủy lợi; tiêu chuẩn thiết kế các công trình giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.