Ebook Tứ thư lãnh đạo -Thuật dụng ngôn: Phần 1 - Hòa Nhân

Ebook Tứ thư lãnh đạo -Thuật dụng ngôn: Phần 1, thuật dụng ngôn là một trong bốn yếu tố quan trọng để tạo nên một nhà lãnh đạo xuất sắc. “Thuật dụng ngôn” sẽ giúp bạn trở thành một người lãnh đạo có tài ăn nói, diễn thuyết, phản biện, từ đó thu phục được nhân tâm và làm nên việc lớn. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu tới các bạn những nội dung cơ bản sau: Chuẩn bị bài phát biểu thật tốt trước các cuộc họp, hội nghị; các kỹ năng quan trọng để nói chuyện khi chủ trì các cuộc họp và hội nghị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.