Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 - Vũ Khắc Bảy

Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: ma trận-định thức-hệ phương trình đại số tuyến tính; không gian vectơ trên trường số thực. Mời các bạn cùng tham khảo!