Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 - Vũ Khắc Bảy

Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: ánh xạ tuyến tính; hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo!