Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn: Phần 2

Phần 2 Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn gồm nội dung các bài học: Gá lắp định vị các chi tiết hàn vị trí 1F, 2F, 3F, 4F; gá lắp định vị các chi tiết hàn vị trí 1G, 2G, 3G, 4G; gá lắp định vị các chi tiết hàn ống 1G, 2G, 5G, 6G, 6GR.