Giáo trình Hệ thống viễn thông (Sử dụng cho bậc Đại học - Cao đẳng): Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình trình bày về hệ thống thông tin Viba và vệ tinh, hệ thống thông tin quang, mạng máy tính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.