Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo và trình bày các loại văn bản cụ thể như quyết định, thông báo, tờ trình, báo cáo, biên bản, công văn, hợp đồng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.