Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp đánh giá hư hỏng động cơ không tháo máy; Các phương pháp kiểm tra chi tiết khi tháo máy; Gia công sửa chữa các chi tiết; Lắp máy, chạy rà, thử công suất; Sửa chữa thiết bị điện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.