Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1

Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề cơ bản của thuật toán; Các kiểu dữ liệu cơ bản và cấu trúc điều khiển; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.