Giáo trình Thực hành điện cơ bản

Giáo trình Thực hành điện cơ bản gồm các nội dung sau: An toàn điện; Kỹ thuật nối dây; Lắp ráp và sửa chữa mạch điện chiếu sáng điều khiển tại một vị trí và nhiều vị trí; Lắp ráp mạch điện đèn huỳnh quang; Lắp ráp và sửa chữa mạch điện; Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ điện. Mời các bạn cùng tham khảo!