Khoan phụt hai nút xử lý thấm nền công trình đê điều

Bài viết phân tích đánh giá điều kiện chất công trình, diễn biến, nguyên nhân phá hủy thấm nền công trình đê điều tại hai vị trí đại diện tiêu biểu của hệ thống đê sông Hồng, đê sông La và kết quả nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khoan phụt 2 nút (nút kép) xử lý thấm nền công trình đê điều. Qua đó đã cho thấy, khoan phụt 2 nút là giải pháp hiệu quả để xử lý thấm trong môi trường đất rời, thích hợp với công trình đê điều.