Một số nguyên nhân gây hư hỏng và biện pháp đề phòng, xử lý trong quá trình thi công tường Barrette

Bài viết phân tích lý do chính gây hư hỏng cho công trình đang xây dựng và các công trình lân cận, đồng thời thời đưa ra hướng khắc phục hiệu quả sự cố. Cùng với những biện pháp đề phòng để rút kinh nghiệm cho những công trình sau. Tác giả mong muốn bài báo sẽ góp một phần công sức nhỏ là những bài học bổ ích giúp bạn đọc có thêm kiến thức trong lĩnh vực này.