• Giáo trình Cơ học đất - GS.TSKH. Trần Văn Chí (chủ biên)

  Giáo trình Cơ học đất - GS.TSKH. Trần Văn Chí (chủ biên)

  Giáo trình Cơ học đất nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Tính chất, cách xác định ứng suất của đất, ổn định thấm của khối đất, cách xác định độ lún của nền công trình và áp lực đất lên tường chắn, xác định sức chịu tải của nền công trình, phân tích ổn định mái dốc, một số thí nghiệm hiện trường.

   309 p ctuet 30/07/2021 154 1

 • Tạp chí Quy hoạch xây dựng: Số 103+104

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng: Số 103+104

  "Tạp chí Quy hoạch xây dựng: Số 103+104" với các bài viết giải pháp quy hoạch làng nghề truyền thống mây tre đan vùng Đồng bằng sông Hồng; Quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp Việt Nam; Công nghiệp không khói trên vùng đất nông thôn...

   152 p ctuet 29/06/2021 93 0

 • Kỉ yếu hội thảo Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025

  Kỉ yếu hội thảo Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025

  Hệ thống sông ngòi, kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển Thành phố, vừa là nét đặc trưng về cảnh quan tự nhiên đóng góp vào hình thái không gian đô thị, vừa là hệ thống giao thông thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch và cải thiện điều kiện vi khí...

   412 p ctuet 29/06/2021 73 1

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15: Hợp đồng xây dựng

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15: Hợp đồng xây dựng

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng, gồm: Nội dung doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

   9 p ctuet 28/09/2018 304 1

 • Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Xây dựng

  Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Xây dựng

  "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Xây dựng" là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.

   572 p ctuet 28/09/2018 322 1

 • Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Khảo sát xây dựng

  Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Khảo sát xây dựng

  "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Khảo sát xây dựng" là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, phạm quy quy định. Mời các bạn cùng tham...

   170 p ctuet 28/09/2018 413 1

 • Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 214:1998

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 214:1998

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 214:1998 về Bản vẽ kĩ thuật - Hệ thống ghi mã và trích dẫn (tham chiếu) cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan đề cập đến hệ thống ghi mã và trích dẫn của các loại bản vẽ khác nhau và các tài liệu có liên quan, chủ yếu được sử dụng khi gia công các bộ phận và xây dựng công trình.

   9 p ctuet 28/09/2018 397 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN: 170:2007

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN: 170:2007

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN: 170:2007 Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này.

   58 p ctuet 28/09/2018 477 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 270:2002

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 270:2002

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 270:2002 áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu khối xây gạch đá, kể cả các công trình cổ xây bằng vữa vôi, vữa tam hợp, vữa xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p ctuet 28/09/2018 403 1

 • Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 74:1987

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 74:1987

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 74:1987 về Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lí thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng xác định phương pháp chỉnh lí thống kê kết quả xác định các đặc trưng của đất khi thiết kế nền, móng nhà và công trình.

   17 p ctuet 28/09/2018 406 1

 • Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng" là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị chỉ tiêu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí...

   89 p ctuet 28/09/2018 384 1

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Chuẩn mực kế toán số 15 - Hợp đồng xây dựng với mục đích quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng, gồm: Nội dung doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng làm cơ sở ghi sổ kế...

   10 p ctuet 28/09/2018 312 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số