• CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 7 ỔN ĐỊNH MÁI DỐC

  CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 7 ỔN ĐỊNH MÁI DỐC

  Tham khảo bài thuyết trình 'cơ học đất - chương 7 ổn định mái dốc', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   28 p ctuet 19/12/2013 634 3

 • CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 6 ÁP LỰC ĐẤT LÊN TƯỜNG CHẮN

  CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 6 ÁP LỰC ĐẤT LÊN TƯỜNG CHẮN

  Tham khảo bài thuyết trình 'cơ học đất - chương 6 áp lực đất lên tường chắn', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   17 p ctuet 19/12/2013 778 3

 • CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 5 KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

  CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 5 KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

  Tham khảo bài thuyết trình 'cơ học đất - chương 5 khả năng chịu tải của nền móng công trình', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   21 p ctuet 19/12/2013 391 3

 • CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 4 DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỦA NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

  CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 4 DỰ TÍNH ĐỘ LÚN CỦA NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

  Tham khảo bài thuyết trình 'cơ học đất - chương 4 dự tính độ lún của nền móng công trình', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   30 p ctuet 19/12/2013 835 4

 • CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG ỨNG SUẤT TRONG KHỐI ĐẤT

  CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG ỨNG SUẤT TRONG KHỐI ĐẤT

  Tham khảo bài thuyết trình 'cơ học đất - chương ứng suất trong khối đất', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   18 p ctuet 19/12/2013 622 2

 • CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 2 NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN TRONG CƠ HỌC ĐẤT

  CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 2 NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN TRONG CƠ HỌC ĐẤT

  Tham khảo bài thuyết trình 'cơ học đất - chương 2 những quy luật cơ bản trong cơ học đất', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   45 p ctuet 19/12/2013 512 3

 • CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA MÔI TRƯỜNG ĐÂT

  CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA MÔI TRƯỜNG ĐÂT

  Tham khảo bài thuyết trình 'cơ học đất - chương 1 bản chất vật lý của môi trường đât', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   49 p ctuet 19/12/2013 382 5

 • CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG MỞ ĐẦU

  CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG MỞ ĐẦU

  TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI GIẢNG CƠ HỌC ĐẤT BIÊN SOẠN THS PHẠM SƠN TÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG. CƠ HỌC ĐẤT LÀ BỘ NGHIÊN CỨU CÁC ỨNG XỬ CỦA ĐẤT TRƯỚC CÁC TÁC ĐỘNG CƠ HỌC: CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ, TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT, ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT, DỰ TÍNH ĐỘ LÚN...

   12 p ctuet 19/12/2013 353 3

 • Tổ chức thiết kế thi công đường ô tô

  Tổ chức thiết kế thi công đường ô tô

  Khái niệm về vật tư: Là những tư liệu sản xuất cần thiết trong quá trình xây dựng đường như: - Vật liệu: ximăng, sắt thép, cát, đá dăm, sỏi sạn, CPĐD... - Bán thành phẩm: hỗn hợp BTN, BTXM, cát-GCXM, CPĐD-GCXM, nhũ tương nhựa... - Cấu kiện: ống cống, dầm cầu, cọc tiêu, biển báo hiệu, tường hộ lan mềm... .- Nhiên liệu: xăng, dầu, nhớt, khí...

   122 p ctuet 19/12/2013 401 2

 • Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  Dự án là tập hợp những đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc, mục tiêu hoặc yêu cầu nào đó. Dự án bao gồm dự án đầu tư và dự án không có tính chất đầu tư. Dự án đầu tư là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng...

   32 p ctuet 19/12/2013 325 2

 • Bài giảng Địa chất công trình - Trần Khắc Vĩ

  Bài giảng Địa chất công trình - Trần Khắc Vĩ

  Mọi công trình đều dùng đối tượng nghiên cứu của môn học ĐCCT để XD (đó là đất đá, nước dưới đất….) Đảm bảo an toàn tính ổn định công trình. Đảm bảo an toàn sinh mạng, điều kiện kinh tế kỹ thuật Nếu không có kiến thức về ĐCCT thì có thể sẽ xảy ra điều gì đối với công trình??? Đập đất Teton, Mỹ, chiều cao 93m, 289 triệu...

   15 p ctuet 19/12/2013 929 3

 • ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

   ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Quản trị tích hợp DA Quản lý quy mô DA : Thủ tục hình thành DA; hoạch định quy mô DA; kiểm soát sự thay đổi của quy mô; kiểm tra quy mô của DA. Quản lý thời gian của DA : Xác định các công tác; trình tự thực hiện các công tác; ước lượng thời gian hoàn thành công tác; lập tiến độ/kế hoạch thực hiện công tác; kiểm soát thời gian thực hiện DA....

   37 p ctuet 19/12/2013 486 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số