• Lý thuyết viễn thông

  Lý thuyết viễn thông

  Công nghệ viễn thông điện tử đã tiếp tục tiến bộ nhanh chóng kể từ khi có phát minh hệ thống điện tín và điện thoại đến mức nó đã cách mạng hoá các phương tiện thông tin truyền thông khoảng một thế kỷ trước đây. Ngày nay, hệ thống viễn thông điện tử được xem như các phương tiện kinh tế nhất có được để trao đổi tin tức và các...

   129 p ctuet 10/03/2013 402 1

 • Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông

  Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông

  Đây là tập Ebook Tiếng Anh dành cho sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông. Tập bài giảng này rèn luyện đầy đủ các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và dịch. Nó cung cấp các khái niệm, các vấn đề và cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành viễn thông, tạo điều kiện cho sinh viên luyện những cấu trúc ngữ pháp. Phần thực hành ngôn ngữ gồm...

   86 p ctuet 10/03/2013 490 3

 • Bài giảng tiếng anh chuyên ngành Điện tử viễn thông

  Bài giảng tiếng anh chuyên ngành Điện tử viễn thông

  Ngày nay, tiếng Anh là công cụ không thể thiếu đ-ợc đối với các nhà nghiên cứu, khoa học, các nhà quản lý, học sinh, sinh viên… để tích luỹ, học hỏi, nghiên cứu. Có thể nói sử dụng thành thạo ngôn ngữ này sẽ giành đ-ợc lợi thế cạnh tranh trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là các ngành khoa học kỹ thuật.

   160 p ctuet 10/03/2013 576 3

 • Bài tập mạch điện tử

  Bài tập mạch điện tử

  Tài liệu tham khảo Bài tập mạch điện tử dành cho sinh viên khoa Điện - điện tử viễn thông. đây là những bài tập cơ bản giúp sinh viên ngành điện tử viễn thông ứng dụng từ lý thuyết, từ đó cũng cố kiến thức

   40 p ctuet 10/03/2013 495 7

 • TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

  TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

  Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, các tiến bộ về điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin không ngừng được phát triển ứng dụng để nâng cao chất lượng và lưu lượng truyền tin thì các quan niệm ý tưởng và biện pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cũng được đổi mới. Bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu là một...

   73 p ctuet 10/03/2013 600 2

 • TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐTVT- LÝ THUYẾT

  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐTVT- LÝ THUYẾT

  Nhằm giúp cho sinh viên hệ đào tạo từ xa học tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông có hiệu quả, tập bài giảng " Tiếng anh chuyên ngành viễn thông" được biên soạn bao gồm những kiến thức cơ bản về mạng, truyền dẫn vô tuyến và hữu tuyến, chuyển mạch và ứng dụng công nghệ thông tin trong viễn thông. Tập bài giảng gồm 10 unit, đòi hỏi 60...

   160 p ctuet 10/03/2013 328 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số