• Port Management and Operations

  Port Management and Operations

  Port Management and Operations Maria G. Burns Port Management and Operations Port Management and Operations Maria G. Burns

   390 p ctuet 22/09/2020 0 0

 • Sustainable Urban Logistics

  Sustainable Urban Logistics

  Sustainable Urban Logistics Series Editor Jean-Paul Bourrières Sustainable Urban Logistics Planning and Evaluation Jesus Gonzalez-Feliu

   309 p ctuet 22/09/2020 0 0

 • International Logistics and Supply Chain Outsourcing

  International Logistics and Supply Chain Outsourcing

  i INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OUTSOURCING ii This page is left intentionally blank iii INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OUTSOURCING From Local to Global Alan Rushton and Steve Walker London and Philadelphia iv Publisher’s note Every possible effort has been made to ensure that the information contained in this book is accurate at the time of going to press, and the publishers and authors cannot accept...

   433 p ctuet 22/09/2020 0 0

 • Ports and networks Strategies, Operstions and Perspectives

  Ports and networks Strategies, Operstions and Perspectives

  Ports and Networks Written by leading experts in the field, this book offers an introduction to recent developments in port and hinterland strategies, operations and related specializations. The book begins with a broad overview of port definitions, concepts and the role of ports in global supply chains, and an examination of strategic topics such as port management, governance, performance, hinterlands and the port-city relationship. The...

   45 p ctuet 22/09/2020 0 0

 • Kinh tế vận tải và Logistics

  Kinh tế vận tải và Logistics

   186 p ctuet 22/09/2020 0 0

 • Driving E-Commerce Logistics

  Driving E-Commerce Logistics

  TLI – ASIA PACIFIC WHITE PAPERS SERIES Driving E-Commerce Logistics Forward Volume 17-Mar-TF Disclaimer, Limitation of Liability and Terms of Use NUS and contributors own the information contained in this report, we are licensed by the contributors to reproduce the information or we are authorised to reproduce it. Please note that you are not authorised to distribute, copy, reproduce or display this report, any other pages within this...

   44 p ctuet 22/09/2020 0 0

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP GIÁO TRÌNH NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP

GIÁO TRÌNH

NUÔI CẤY MÔ
VÀ TẾ BÀO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP GIÁO TRÌNH NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT Tác giả: NGUYỄN BẢO TOÀN Tiến sĩ, Giảng Viên Chính -2004- MỤC LỤC Trang Chương MỞ ĐẦU 1 Chương 1 LỊCH SỬ CỦA NUÔI CẤY MÔ 2 1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NUÔI CẤY MÔ TRÊN THẾ GIỚI 1.1.1 Lý thuyết tế bào của Schleiden và Schwann 1.1.2 Người tiên phong trong lĩnh...

   0 p ctuet 16/09/2020 7 1

 • .BISCUIT BAKINGTECHNOLOGY.This page intentionally left blank.BISCUIT

  .BISCUIT BAKINGTECHNOLOGY.This page intentionally left blank.BISCUIT

  BISCUIT BAKING TECHNOLOGY This page intentionally left blank BISCUIT BAKING TECHNOLOGY Processing and Engineering Manual SECOND EDITION IAIN DAVIDSON Director, Baker Pacific Ltd. Amsterdam • Boston • Heidelberg • London New York • Oxford • Paris • San Diego San Francisco • Singapore • Sydney • Tokyo Academic Press is an imprint of Elsevier Academic Press is an imprint of Elsevier 125, London Wall, EC2Y 5AS. 525 B...

   349 p ctuet 14/09/2020 6 0

 • THE ALCOHOLTEXTBOOKTH44THEEDITIONDITIONA reference for the beverage, fuel and industrial

  THE ALCOHOLTEXTBOOKTH44THEEDITIONDITIONA reference for the beverage, fuel and industrial

  THE ALCOHOL TEXTBOOK TH 44TH E EDITION DITION A reference for the beverage, fuel and industrial alcohol industries Edited by KA Jacques, TP Lyons and DR Kelsall Foreword iii The Alcohol Textbook 4th Edition A reference for the beverage, fuel and industrial alcohol industries K.A. Jacques, PhD T.P. Lyons, PhD D.R. Kelsall iv T.P. Lyons Nottingham University Press Manor Farm, Main Street, Thrumpton Nottingham, NG11 0AX, United Kingdom...

   448 p ctuet 12/09/2020 2 0

 • .Third EditionWineSciencePrinciplesandApplications.This page intentionally left

  .Third EditionWineSciencePrinciplesandApplications.This page intentionally left

  Third Edition Wine Science Principles and Applications This page intentionally left blank Third Edition Wine Science Principles and Applications Ronald S. Jackson, PhD AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG LONDON • NEW YORK • OXFORD • PARIS SAN DIEGO • SAN FRANCISCO SYDNEY • TOKYO Academic Press is an imprint of Elsevier Academic Press is an imprint of Elsevier 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA 84...

   789 p ctuet 12/09/2020 5 0

 • .Chemistry and Technology ofSoft Drinks and Fruit Juices..Chemistry and Technology ofSoft Drinks

  .Chemistry and Technology ofSoft Drinks and Fruit Juices..Chemistry and Technology ofSoft Drinks

  Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices Second Edition Edited by Philip R. Ashurst Ashurst and Associates Consulting Chemists for the Food Industry Hereford, UK © 2005 by Blackwell Publishing Ltd Editorial Offices: Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK Tel: 44 (0)1865 776868 Blackwell Publishing Professional, 2121 State Avenue, Ames,...

   393 p ctuet 12/09/2020 4 1

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 4/2019

  Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 4/2019

  Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 4/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường và nước ngầm khi thi công giếng đứng mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác hỗn hợp lộ thiên – hầm lò đảm bảo tận thu tối đa tài nguyên và bảo vệ môi trường tại mỏ đồng Sin Quyền, hiện trạng...

   60 p ctuet 28/04/2020 110 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số