Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 - TS. Hà Anh Tùng

Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 Vật liệu hút ẩm và dầu bôi trơn cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu hút ẩm; Dầu bôi trơn. Mời các bạn cùng tham khảo!