• Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 1

  Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 1

  Ebook "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2)" Phần 1 trình bày các nội dung về phần đề thi: Sự quay; Sự lăn - mômen quay và mômen xung lượng; Cân bằng và đàn hồi; Dao động; Sự hấp dẫn; Sự hấp dẫn; Chất lưu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   69 p ctuet 26/06/2022 32 0

 • Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 2

  Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung về phần lời giải: Nhiệt và định luật thứ nhất của nhiệt động lực học; Thuyết động học chất khí; Entropi và định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   222 p ctuet 26/06/2022 31 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 6 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 6 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 6 Vật liệu cách nhiệt, cách ẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa việc cách nhiệt, cách ẩm; Một số VL cách nhiệt, cách ẩm thông dụng; Tính toán bề dày lớp cách nhiệt; Tính toán kiểm tra đọng sương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p ctuet 26/06/2022 25 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 Vật liệu chịu lửa cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về vật liệu chịu lửa – Phân loại; Các tính chất cơ bản của vật liệu chịu lửa; Đặc tính một số loại vật liệu chịu lửa thường gặp.

   30 p ctuet 26/06/2022 27 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 4 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 4 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 4 Vật liệu kim loại cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ tính của Kim loại; Các loại kim loại thường sử dụng trong lãnh vực nhiệt; Tính toán sức bền thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p ctuet 26/06/2022 25 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 3 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 3 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 3 Vật liệu cách nhiệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu chịu lửa – cách nhiệt; Vật liệu cách nhiệt vô cơ; Vật liệu cách nhiệt hữu cơ; Tính toán cách nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p ctuet 26/06/2022 23 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 1 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 1 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 1 Giới thiệu một số hệ thống nhiệt lạnh thường gặp cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt; Hệ thống nhiệt; Hệ thống lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p ctuet 26/06/2022 24 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 5 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 5 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 5 Vật liệu chế tạo thiết bị lạnh cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu một số hệ thống lạnh; Các loại kim loại thường sử dụng trong hệ thống lạnh; Vật liệu phi kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p ctuet 26/06/2022 24 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 7 Vật liệu hút ẩm và dầu bôi trơn cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu hút ẩm; Dầu bôi trơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p ctuet 26/06/2022 22 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 Động học chất điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Chuyển động thẳng, sự rơi; Các dạng đồ thị của chuyển động thẳng; Các phép biến đổi vector; Chuyển động trong không gian hai và ba chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p ctuet 26/06/2022 23 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.2 Động lực học chất điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuyển động tròn; Định luật vạn vật hấp dẫn; Các định luật Kepler. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p ctuet 26/06/2022 20 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 Các định luật bảo toàn Công, công suất; Động năng, thế năng, cơ năng; Định luật bảo toàn cơ năng; Định luật bảo toàn năng lượng; Động lượng, định luật bảo toàn động lượng; Va chạm đàn hồi, va chạm mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p ctuet 26/06/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số