Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Phạm Đỗ Chung

Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 Động học chất điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Chuyển động thẳng, sự rơi; Các dạng đồ thị của chuyển động thẳng; Các phép biến đổi vector; Chuyển động trong không gian hai và ba chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!