Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 - Phạm Đỗ Chung

Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 Các định luật bảo toàn
Công, công suất; Động năng, thế năng, cơ năng; Định luật bảo toàn cơ năng; Định luật bảo toàn năng lượng; Động lượng, định luật bảo toàn động lượng; Va chạm đàn hồi, va chạm mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!