Dự án"Dự án xây dựng khu dân cư Bình Thắng tại xã Bình An, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Khu đất dự án có nguồn gốc là đất nông nghiệp của người dân địa phương, khu
vực này trước đây chưa có các công trình kiến trúc công cộng, chưa có hệ thống
cung cấp điện và cấp thoát nước. Do dự án xây dựng khu dân cư Bình Thắng nằm
trong quy hoạch của Khu Đông Bắc Bình An, khu quy hoạch này đã đã được triển
khai xây dựng nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật như mạng lưới cấp điện, cấp thoát
nước, giao thông,.. tại khu vực này hầu như đã được hoàn thiện. Vì vậy khi thiết kế
quy hoạch...