Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Tái bản lần thứ ba) : Phần 1

Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Tái bản lần thứ ba): Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về hệ thống điều khiển, mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục, đặc tính động học của hệ thống, khảo sát tính ổn định của hệ thống,… Mời các bạn cùng tham khảo.