Ebook Tài liệu chuyên đề vận hành trạm điện hợp bộ GIS: Phần 1

Phần 1 cuốn "Tài liệu chuyên đề vận hành trạm điện hợp bộ GIS" trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về trạm hợp bộ GIS, an toàn khi làm việc với trạm GIS, thiết kế cơ bản của GIS, máy cắt khí, dao cách ly - dao tiếp địa, thanh cái và vỏ, máy biến đối đo lường, chống sét, các bộ phận khác, bảo dưỡng GIS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.